Standard SURE

Jesteśmy akredytowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do certyfikowania normy ICVC–SURE.
Spełnienie wymagań normy jest podstawą do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych.

O standardzie

Norma ICVC – SURE powstała w marcu 2022 roku w odpowiedzi na identyfikowane potrzeby Klientów ICVC Certyfikacja pragnących potwierdzenia, że oferowane przez nich usługi rozwojowe są zgodne z wymogami co do jakości wyrażonymi w § 7. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2017.

Treść Normy jak i szczegółowe informacje dotyczące całej procedury certyfikacji znajdują się w Załącznikach umieszczonych poniżej.

Zachęcamy wszystkie firmy świadczące usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo) do kontaktu celem uzyskania informacji o przygotowanej przez ICVC Certyfikacja normie.

ICVC – Standard Usług Rozwojowych w Edukacji

Procedura certyfikacji ICVC SURE

    1. Skontaktuj się z naszym pracownikiem w celu ustalenia oferty – wiktoria.dryzek@icvc.eu / +48 607 593 811
    2. Przeprowadź wdrożenie normy ICVC – SURE w swojej firmie (samodzielnie bądź za pomocą firmy zewnętrznej)
    3. Umów z naszym pracownikiem odpowiadający Ci termin audytu
    4. Pomyślnie przejdź audyt
    5. Oczekuj na swój Certyfikat ICVC-SURE

Chcę uzyskać certyfikat SURE

Wniosek o certyfikację

Uprawnienia ICVC

Jesteśmy uprawnieni przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do certyfikowania normy ICVC–SURE. Spełnienie wymagań normy jest podstawą do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych.

Aktualna lista certyfikatów akredytacji PARP

Weryfikacja ważności certyfikatu

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.