Egzaminy językowe

Egzaminy z języka polskiego zostały dodane do naszej oferty w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rzetelne rozpoznanie kwalifikacji językowych obcokrajowców napływających do Polski. Testy oferowane przez nas są przyjazne kandydatom i nie wymagają szczególnego przygotowania pod typ egzaminu.

Egzaminy z języka polskiego zostały dodane do naszej oferty w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rzetelne rozpoznanie kwalifikacji językowych obcokrajowców napływających do Polski. Testy oferowane przez nas są przyjazne kandydatom i nie wymagają szczegółowego przygotowania pod typ egzaminu. Aby sprostać różnorodnym potrzebom w zakresie rozpoznania kwalifikacji językowych, oferujemy dwa rodzaje egzaminów z języka polskiego

Egzaminy zwięzłe

Egzaminy zwięzłe oferowane są na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Są to egzaminy pisemne i składają się z jednej części zawierającej 25 pytań wielokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 50 minut.

Zgłoszenia na egzaminy zwięzłe przyjmujemy po adresem zgloszenia@icvc.eu

Egzaminy rozszerzone

Egzaminy rozszerzone są zgodne z ramą proceduralną opartą na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i spełniają jej wytyczne. Spełniają one również wymogi określone przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów wspófinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). 

Ten rodzaj egzaminu oferujemy na poziomie A1 i A2. Składa się on z czterech części:

 • Czytanie ze zrozumieniem. Na tę część testu składają się pytania wielokrotnego wyboru oraz polecenia z uzupełnianiem luk w tekście. Trwa ona 50 minut.
 • Wypowiedź pisemna. Egzaminowany proszony jest o napisanie jednego tekstu
  na dany temat o długości 50-100 słów. Część ta trwa 20 minut.
 • Rozumienie ze słuchu. Egzaminowany dwukrotnie odsłuchuje tekst odtwarzany
  w czasie egzaminu i odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające poziom zrozumienia tekstu. Czas trwania to 20 minut.
 • Wypowiedź ustna. Rozmowa z egzaminowanym na konkretny temat trwająca
  10 minut.

Aby zdać egzamin, kandydat musi osiągnąć wynik pozytywny z każdej
z poszczególnych jego części. Wszystkie części egzaminu przeprowadzane są w tym samym dniu.

Zgłoszenia na egzaminy rozszerzone przyjmujemy po adresem zgloszenia@icvc.eu

Egzaminy językowe ICVC krok po kroku

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy *do pobrania tutaj*
 2. Wyślij wypełniony formularz na naszego maila: zgloszenia@icvc.eu
 3. Po zrealizowanym Egzaminie kwalifikacji ICVC prześlij do nas oryginały wysłanych wcześniej materiałów na adres:
  ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. Ul. Dźwigowa 3/3 02-437 Warszawa
 4. Na podstawie przesłanych oryginałów rozpoczniemy certyfikacje
 5. Certyfikat wraz z protokołem wyślemy na wskazany adres z formularza zgłoszeniowego

Chcę napisać egzamin

Potwierdzamy kwalifikacje dla ponad 200 zawodów z różnych branż i obszarów zawodowych.
Certyfikowani Egzaminatorzy ICVC są do Państwa dyspozycji i służą swoim wieloletnim doświadczeniem i profesjonalizmem.

Zgłoszenia na Egzamin ICVC, prosimy przesyłać za pomocą załączonego formularza na adres mailowy: zgloszenia@icvc.eu

Zapraszamy do współpracy.

Formularz zgłoszeniowa na egzamin kwalifikacyjny ICVC

Uprawnienia ICVC

Metody weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji znajomości jęztka polskiego

Testy egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS+

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy egzaminatorów do współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do przesłania swojego CV.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się w zakładce „O ICVC” w sekcji „Współpraca z egzaminatorem”.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!