O ICVC

Projekty UE

ICVC Certyfikacja Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie FELU.10.03-IZ.00-0033/23

„Równe szanse”

Głównym celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji kluczowych , zwłaszcza w zakresie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych, przez min. 90% spośród uczestników projektu tj. 60 uczniów (42 K, 18 M) liceów ogólnokształcących w Puławach, dzięki objęciu ich wsparciem edukacyjnym realizowanym poza edukacją formalną. Projekt skierowany jest do osób młodych w niekorzystnej sytuacji wsparcia, które pozwoli wyrównać ich szanse edukacyjne.

 W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • Grupowe warsztaty:
  1. Cyfrowa przedsiębiorczość (3 gr. x śr. 10 os. x 25h/gr.)
  2. Startup sprint (3 gr. x śr. 10 os. x 25h/gr.)
  3. Cyfrowe portfolio (4 gr. x śr. 10 os. x 25h/gr.)
  • Indywidualne konsultacje:
  1. Cyfrowa przedsiębiorczość (śr. 30 os. x śr. 3h.)
  2. Startup sprint (śr. 30 os. x śr. 3h.)
  3. Cyfrowe portfolio (śr. 40 os. x śr. 3h.)

 

Wartość projektu: 299 625,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 269 662,50 zł

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Wyszukiwarka certyfikatu

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.