Wsparcie lokalne

Wsparcie jest realizowane w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rodzaj wsparcia

Wsparcie o zasięgu lokalnym: Wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących teren dzielnicy Włochy w Warszawie.

Forma wsparcia

Wsparcie obejmuje bezpłatną usługę potwierdzenia kwalifikacji zawodowych dostępnych w rejestrze kwalifikacji ICVC.

Dla kogo?

Wsparcie jest skierowane do osób wykluczonych społecznie lub osób zagrożonych takim wykluczeniem, a więc, między innymi, dla:

 • osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
 • osób poszukujących zatrudnienia po dłuższej przerwie, w tym kobiet powracających na rynek pracy,
 • osób w kryzysie bezdomności,
 • osób starszych,
 • osób zmagających się z uzależnieniami,
 • osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

Potwierdzając swoje kwalifikacje zawodowe egzaminem ICVC zwiększasz swoje szanse na rynku pracy, ponownie włączasz się w życie społeczne i zawodowe, zapobiegasz potencjalnemu wykluczeniu społecznemu, nie ponosisz żadnych kosztów (egzamin jest bezpłatny), a ponadto otrzymujesz od nas niezbędne materiały do nauki.

Dostępność wsparcia

ICVC Certyfikacja zapewnia dostępność oferowanego wsparcia, dlatego:

 • osobom z niepełnosprawnościami przysługuje możliwość przystąpienia do egzaminu w formie zdalnej,
 • kobietom powracającym na rynek pracy przysługuje możliwość przystąpienia do egzaminu w formie zdalnej i/lub możliwość odpowiedniego dostosowania godzin egzaminu, tak aby przeprowadzenie wsparcia nie kolidowało z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną.

Kiedy?

Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest możliwe w każdy pierwszy piątek nowego miesiąca po uprzednim zgłoszeniu chęci przystąpienia do egzaminu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Gdzie?

Egzamin odbywa się w siedzibie firmy ICVC Certyfikacja na ulicy Dźwigowej 3 w lokalu numer 3 w Warszawie.

Jak zgłosić się na egzamin?

Jeśli chcesz zgłosić się na egzamin, prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres zgloszenia@icvc.eu. Upewnij się, że wszystkie zaznaczone na zielono informacje zostały poprawnie uzupełnione. Zgłoszenie należy wysłać do nas w formie edytowalnej (plik Word) oraz podpisanej przez osobę występującą o przeprowadzenie egzaminu (w formacie PDF).

Formularz zgłoszeniowy na egzamin kwalifikacji ICVC oferowany w ramach bezpłatnego wsparcia lokalnego dla osób wykluczonych społecznie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znajduje się poniżej.

Więcej informacji o kwalifikacjach zawodowych ICVC znajdziesz w zakładce Kwalifikacje ICVC (kliknij tutaj).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

 • numer telefonu: 661 393 499
 • adres e-mail: office@icvc.eu
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 – 16:00: Dźwigowa 3, lokal numer 3, 02-437 Warszawa
Formularz zgłoszeniowy na egzamin kwalifikacji ICVC oferowany w ramach bezpłatnego wsparcia lokalnego dla osób wykluczonych społecznie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.