Kompetencje ICVC

Specjalizujemy się w certyfikacji kwalifikacji oraz kompetencji, zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi EFS+. Urzędy rozliczające projekty finansowane ze środków EFS zaakceptowały ponad 40 000 wydanych przez nas certyfikatów.

Rejestr

Certyfikat ICVC/BE 20021.32 – potwierdza kompetencje w zakresie Business English. Kompetencje językowe objęte egzaminem obejmują tematykę:

 

 • Zakładanie firmy, jej struktura i działalność, outsourcing; pozycja pracownika w firmie.
 • Przekształcenia własnościowe – fuzje i przejęcie firmy.
 •  
 • Ludzie w biznesie (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę)
 • Handel i usługi, łańcuch dostaw.
 • Biznes i media (marketing, reklama produktu i przedsiębiorstwa, działalność przedsiębiorstwa w kontekście rynku (reklama krajowa i międzynarodowa, zdobywanie segmentów rynku).
 • Działalność przedsiębiorstwa w kontekście środowiska naturalnego (rola firmy w sprawach ochrony środowiska).
 • Giełda.
 • Procesy ekonomiczne: handel międzynarodowy, globalizacja.
 • Postęp techniczny

 

Certyfikat Nr ICVC/JAD 20044.20 Język Angielski dla Administratorów Sieci i Baz Danych– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

Certyfikat Nr ICVC/JAD 20044.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla ukończenia Język Angielski dla Administratorów Sieci i Baz Danych, takie jak:

 1. Stosowanie słownictwa z zakresu budowy komputera i jego parametrów
 2. Znajomość urządzeń sieciowych
 3. Znajomość rodzajów systemów operacyjnych
 4. Znajomość topologii sieciowych
 5. Wiedza z zakresu serwerów i protokołów
 6. Wiedza z zakresu podstaw środowiska internetowego
 7. Umiejętność planowania i przeprowadzania zaplanowanych operacji
 8. Stosowanie aplikacji pomocnych w pracy administratora
 9. Umiejętność zabezpieczenia hasłem
 10. Umiejętność szyfrowania danych
 11. Znajomość języka SQL
 12. Umiejętność instalowania systemów baz danych
 13. Znajomość uprawnienia użytkowników
 14. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa baz danych
 15. Wiedza z zakresu najczęstszych problemów w komunikacji z użytkownikami
 16. Umiejętność udzielania pomocy przez telefon i pocztę e-mail
 17. Stosowanie prostego języka do wyjaśniania złożonych problemów
 18. Umiejętność dokonywania zakupów online
 19. Umiejętność komunikowania się wewnątrz firmy

Certyfikat ICVC/BE 20021.32 – potwierdza kompetencje w zakresie Business English. Kompetencje językowe objęte egzaminem obejmują tematykę:

 • Zakładanie firmy, jej struktura i działalność, outsourcing; pozycja pracownika w firmie.
 • Przekształcenia własnościowe – fuzje i przejęcie firmy.
 • Ludzie w biznesie (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę)
 • Handel i usługi, łańcuch dostaw.
 • Biznes i media (marketing, reklama produktu i przedsiębiorstwa, działalność przedsiębiorstwa w kontekście rynku (reklama krajowa i międzynarodowa, zdobywanie segmentów rynku).
 • Działalność przedsiębiorstwa w kontekście środowiska naturalnego (rola firmy w sprawach ochrony środowiska).
 • Giełda.
 • Procesy ekonomiczne: handel międzynarodowy, globalizacja.
 • Postęp techniczny

Certyfikat ICVC/KSI 20041.88 Kurs sushi I stopnia, Kurs sushi II stopnia– potwierdza kompetencje osób pracujących w usługach gastronomicznych specjalizujących się w kuchni japońskiej, sushi-barach, obsłudze bankietowej imprez.

Certyfikat ICVC/KSI 20041.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla ukończenia Kursu sushi I i II stopnia m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku przygotowywania sushi.
 2. Znajomość historii sushi, obejmującej style i formy oraz interpretację nazewnictwa w języku sushiya.
 3. Umiejętność stosowania w praktyce historii sushi w zakresie stylów, form, interpretacji nazewnictwa.
 4. Wiedza na temat podstawowych surowców i procedur przygotowania półproduktów.
 5. Umiejętność doboru składników w komponowaniu poszczególnych form oraz przygotowywania półproduktów.
 6. Znajomość zasad japońskiej estetyki w sztuce kulinarnej.
 7. Umiejętność stosowania zasad japońskiej estetyki w praktyce kulinarnej.
 8. Wiedza na temat sposobów przeprowadzania treningu manualnego.
 9. Umiejętność wykonywania treningu manualnego.
 10. Wiedza na temat funkcjonowania sushibaru
 11. Umiejętność przygotowania sushibaru.
 12. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
 13. Systematyczność i dokładność w działaniu i planowaniu działań.
 14. Postępowanie z zachowaniem ostrożności z uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa.

Certyfikat ICVC/MSO 28044.38 MS Office pakiet Word+Excel+PowerPoint – potwierdza kompetencje osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/MSO 28044.38 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich wiedzę, umiejętności i kompetencje  do MS Office pakiet Word+Excel+PowerPoint m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku z pakietem MS Office.
 2. Umiejętność wprowadzania i edycji tekstu
 3. Umiejętność wykorzystywania szablonów oraz ich edycji i tworzenia
 4. Wiedza z zakresu generowania spisu treści oraz organizacji danych (sortowanie, filtrowanie, grupowanie)
 5. Umiejętność wprowadzania danych do komórek
 6. Wiedza z zakresu obsługi plików
 7. Umiejętność tworzenia oraz wykorzystywania tabel
 8. Wiedza na temat formatowania komórek
 9. Umiejętność zmiany formatu liczb, dat i tekstów
 10. Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnej
 11. Wiedza z zakresu zasad doboru czcionek i kolorystyki slajdów
 12. Znajomość zasad przygotowania prezentacji przenośnej
 13. Systematyczność i dokładność w działaniu i planowaniu działań

Certyfikat ICVC/OON 20033.78 Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – potwierdza wiedzę, umiejętności i przygotowanie społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OON 20033.78 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kompetencje do Opieki nad osobami niepełnosprawnymi m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób niepełnosprawnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
  w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby niepełnosprawnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego
  i instytucjonalnego w pracy z osobą niepełnosprawną rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą niepełnosprawną.

Certyfikat ICVC/RT 20043.98 Rezydent turystyczny – potwierdza kompetencje osób pełniących rolę przedstawiciela organizatora turystyki na kierunku wakacyjnym.

Certyfikat ICVC/RT 20043.98 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia funkcji Rezydenta turystycznego m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku rezydenta turystycznego.
 2. Wiedza ma temat zasad obsługi ruchu turystycznego.
 3. Umiejętność stosowania zasad obsługi ruchu turystycznego.
 4. Znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w turystyce.
 5. Umiejętność posługiwania się zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w turystyce.
 6. Wiedza na temat przepisów prawnych w turystyce i ubezpieczeń turystycznych.
 7. Umiejętność posługiwania się przepisani prawnymi w turystyce.
 8. Znajomość zasad przygotowania się do wyjazdu, spotkania informacyjnego
 9. Umiejętność przygotowania się do wyjazdu i przeprowadzenia spotkania informacyjnego.
 10. Wiedza na temat przygotowania serwisu lotniskowego wylotowego, przylotowego i serwisu hotelowego.
 11. Umiejętność temat przygotowania serwisu lotniskowego wylotowego, przylotowego i serwisu hotelowego.
 12. Znajomość kulis pracy rezydenta: zagadnienie sytuacji trudnych i losowych oraz sposoby ich rozwiązywania
 13. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji trudnych.
 14. Systematyczność i dokładność w działaniu i planowaniu działań.
 15. Postępowanie z zachowaniem ostrożności z uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa.

Certyfikat ICVC/BE 20021.32 – potwierdza kompetencje w zakresie Test of legal English skills toles. Kompetencje językowe objęte egzaminem obejmują tematykę:

  • prawo pracy
  • prawo bankowe
  • prawo kontraktów
  • prawo spółek handlowych
  • prawo zwyczajowe a prawo skodyfikowane
  • specyfika zawodów prawniczych
  • procedury związane ze składaniem pozwów cywilnych i rozstrzyganiem sporów
  • dokumenty prawne i ich sporządzanie
  • korespondencja urzędowa

 

Certyfikat ICVC/TUT 20086.84 potwierdza  kompetencje osób pracujących w szkołach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych, podejmujących się pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej.

 

Certyfikat ICVC/TUT 20086.84 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kompetencje  do stosowania metody tutoringu. Zakres egzaminu obejmuje następujące zagadnienia:

 

1.   Podstawy tutoringu i mentoringu :

·  Analiza SWOT

6. Kompetencje narzędziowe:

·  Wprowadzenie historyczne

·  Mapa Podróż Rozwojowej

·  Sztuka zadawania pytań

·  Pojęcia

·  Narzędzia planowania

·  Udzielanie informacji zwrotnej

·  Cele i rodzaje

·  Plany strategiczne

·  Chwalenie i docenianie podopiecznego

·  Wartości leżące u podstaw

·  Plany taktyczne

·  Stawianie adekwatnych wymagań

·  Kompetencje tutora i mentora

·  Plany operacyjne

7. Trudności w procesie :

2. Relacja mistrz – uczeń:

·  Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego

·  Złe rozumienie istoty procesu

·  Podstawy prawdziwej relacji

·  Arkusz Rozwoju

·  Trudności organizacyjne / zewnętrzne

·  Sztuka rozmowy

·  Narzędzia rozwijania myślenia

·  Wykraczanie poza kompetencje

3. Proces tutoringu / mentoringu:

·  Burza Pomysłów

·  Narcyzm tutorski

·  Zawiązanie relacji

·  Analiza Krytyczna

·  Brak motywacji

·  Wyznaczanie kierunku / postawienie celu

5.   Narzędzia podsumowania:

8. Praktyczne wskazówki:

·  Praca nad celem

·   Zakończenie – wyjście z procesu

·    Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego

·  Indywidualny tutoring w szkole i na uczelni

4. Narzędzia rozpoznawania predyspozycji,

·    Koło Ewaluacji, Niedokończone zdania

·  Tutoring w małych zespołach

·    Zbiór ćwiczeń Do Czego Jestem Stworzony?,

 

·  Mentoring wdrażający

·    Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka

 

·  Mentoring poza ramami organizacyjnymi

·    Ćwiczenia Moje Dlaczego

 

·  Pierwsze spotkanie z podopiecznym

Walidacja kompetencji ICVC krok po kroku

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy *do pobrania tutaj*
2. Wyślij wypełniony formularz na naszego maila: zgloszenia@icvc.eu
3. W odpowiedzi na maila otrzymasz potrzebne materiały
4. Po zrealizowanym Egzaminie kompetencji ICVC prześlij do nas oryginały wysłanych wcześniejcmateriałów na adres:
ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. Ul. Dźwigowa 3/3 02-437 Warszawa
5. Na podstawie przesłanych oryginałów rozpoczniemy certyfikacje
6. Certyfikat wraz z protokołem wyślemy na wskazany adres z formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenie do egzaminu ICVC

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS

Inteligentne umiejętności

Uprawnienia ICVC

Wytyczne dotyczace monitorowania postepu rzeczowego

Zalacznik 2 Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS+

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.