Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 Dozorca z obsługą monitoringu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  obiektach firmowych, handlowych, gospodarczych obiektach mieszkalnych, należących do prywatnych właścicieli, lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Dozorca z obsługą monitoringu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Dozorca z obsługą monitoringu
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych na terenie nieruchomości
 10. Znajomość zasad dozorowania instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeń w budynku.

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 – Florysta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kwiaciarniach, w firmach dekoratorskich, przy projektowaniu wnętrz i aranżacji ogrodów.

 

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Florysty, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca/doradca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Wiedza na temat materiałów roślinnych wykorzystywanych we florystyce – bukiety okazjonalne, kompozycje ogrodowe, kompozycje balkonowe
 4. Znajomość zasad łączenia barw – obiektywne i subiektywne cechy barw
 5. Umiejętność łączenia barw – łączenie monochromatyczne, analogiczne, komplementarne
 6. Wiedza dotycząca zastosowania kontrastu – kontrast ilościowy, jakościowy, ciepły-zimny, jasny-ciemny, aktywny-pasywny
 7. Wiedza dotycząca relatywizmu barw
 8. Wiedza na temat aktywności barw i mocy ich oddziaływania na człowieka
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 11. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 12. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 13. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 14. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, empatia, elastyczność w myśleniu i działaniu

Certyfikat ICVC/TSFG 20020.22 Fotograf- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, studiach graficznych, prasie i wydawnictwach, atelier fotograficznych, archiwach, instytucjach kultury, galeriach i oświacie.

 

 

Certyfikat ICVC/TSFG 20020.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fotograf, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Fotograf
 2. Znajomość rodzajów aparatów fotograficznych profesjonalnych i amatorskich
 3. Wiedza na temat sprzętu fotograficznego: obiektywy, filtry fotograficzne, lampy, blendy, statywy, monopody
 4. Znajomość rodzajów fotografii, m.in. portretowej, reportażowej, produktowej
 5. Znajomość podstawowych zasad fotografii
 6. Umiejętność stosowania ustawień migawki, przysłony, ISO, balansu bieli
 7. Znajomość prawidłowych zasad kompozycji
 8. Wiedza na temat danych technicznych w fotografii
 9. Znajomość programów do postprodukcji
 10. Umiejętność prowadzenia podstawowej postprodukcji w GIMP i Adobe Photoshop
 11. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 12. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania

Certyfikat ICVC/GM 20693.03 Grill Master- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w restauracjach i barach, branży hotelarskiej, przemyśle spożywczym lub zakładach produkcyjnych i przetwórczych

 

Certyfikat ICVC/GM 20693.03 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grill Master, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Grill Master
 2. Umiejętność organizacji stanowiska pracy
 3. Znajomość zasad BHP i HACCP
 4. Znajomość budowy i umiejętność obsługi urządzeń do obróbki termicznej
 5. Wiedza z zakresu zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności
 6. Wiedza z zakresu doboru mięs i technikach grillowania
 7. Znajomość zasad bezpieczeństwa i jakości mięsa
 8. Umiejętność przygotowania marynat do mięs
 9. Umiejętność identyfikacji walorów smakowych mięs
 10. Wiedza z zakresu grillowania ryb
 11. Umiejętność zastosowania drewna opałowego
 12. Umiejętność w zakresie peklowania i marynowania
 13. Umiejętność przygotowania dodatków skrobiowych, warzyw i deserów z grilla

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 Monter Maszyn i Urządzeń- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Monter Maszyn i Urządzeń, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 3. Znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 4. Umiejętność montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy
 5. Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego
 6. Umiejętność demontażu zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych
 7. Wiedza na temat selekcji części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny/urządzenia
 8. Umiejętność naprawy maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części
 9. Umiejętność montażu podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie
 10. Wiedza na temat wykonywania bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń
 11. Umiejętność wykonania konserwacji maszyn i urządzeń
 12. Kompetencje pozwalające na sprawowania nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych we współpracy z przełożonym

Certyfikat ICVC/PW 20005.68 Pilot Wycieczek, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/PW 20005.68 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pilot Wycieczek m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat deregulacji zawodu Pilota Wycieczek
 2. Znajomość przepisów prawnych w turystyce i ubezpieczeniach turystycznych
 3. Wiedza dotycząca szeroko pojętej obsługi imprez turystycznych
 4. Znajomość technik zwiedzania miasta, obiektów muzealnych, obiektów sakralnych przez pilota z grupą
 5. Współpraca pilota wycieczek z przewodnikiem
 6. Znajomość obowiązków pilota wycieczek zagranicznych przy wylocie i przylocie grupy
 7. Wiedza na temat zadań pilota wycieczek zagranicznych podczas odprawy granicznej, kwaterowania, realizacji programu dodatkowego
 8. Umiejętność rozwiązywania przez pilota i przewodnika sytuacji trudnych
 9. Praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych (praca z planem, mapą, atlasem, przewodnikiem turystycznym)
 10. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej
 11. Umiejętna organizacja czasu dla grup turystycznych
 12. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku
 13. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 14. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.

Certyfikat ICVC/PFP 2002057 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFP 2002057 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 10. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 11. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 12. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 13. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 14. Znajomość zasad segregacji odpadów
 15. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 Pracownik Fizyczny w Produkcji i w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Produkcji w Pracach Prostych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość form organizacji produkcji
 11. Umiejętność przeprowadzania kontroli jakości produktów
 12. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych- postępowanie zgodne z obowiązującymi instrukcjami stanowiskowymi
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PF 20420.99  Pracownik Fizyczny – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PF 20420.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 7. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 8. Znajomość zasad segregacji odpadów
 9. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 10. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PG 20002.23 Pracownik Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PG 20002.23  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Szeroko pojęta wiedza z zakresu aranżacji terenów zielonych

Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego
 12. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 13. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 14. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
 15. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków, jego wyposażenia oraz ochrony mienia

 

Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 14. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 15. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu

Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

 

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Wiedza na temat zasad dozorowania instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych i prac awaryjnych, prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 1. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 2. Podstawowa znajomość obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Certyfikat ICVC/POS 20001.07- Pracownik Obsługi Sekretariatu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Obsługi Sekretariatu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku Pracownik Obsługi Sekretariatu – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/PO 20021.40 Projektowanie Ogrodów – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją oraz projektowaniem.

Certyfikat ICVC/PO 20021.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie Ogrodów, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Projektowanie Ogrodów
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.

Certyfikat ICVC/SR 20002.10 – Specjalista ds. Rękodzieła – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedszkolach, kwiaciarniach, domach kultury, świetlicach lub posiadających własną działalność. 

 

Certyfikat ICVC/SR 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Rękodzieła, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość różnych technik rękodzieła m.in.: quilling, papieroplastyka, bibułkarstwo, decoupage
 2. Umiejętność doboru odpowiednich materiałów w zależności od wybranej metody
 3. Umiejętność wykonywania biżuterii
 4. Umiejętność wykonania ozdób choinkowych
 5. Umiejętność wykonywania ozdób świątecznych
 6. Umiejętność wykonywania ozdób 3D
 7. Umiejętności manualne

Certyfikat ICVC/ ZL 20027.97 Zarządzanie Małym Zespołem Ludzkim w Organizacji Lotniczej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach lotniczych.

 

Certyfikat ICVC/ ZL 20027.97 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zarządzanie Małym Zespołem Ludzkim w Organizacji Lotniczej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Umiejętność posługiwania się strukturą zarządzania cel – plan – przydzielanie zadań – kontrola
 3. Wiedza na temat procesu pracy, czynności pracy i strat czasu pracy w kontekście zarządzania
 4. Znajomość zasad tworzenia celów dla pracowników, celów własnych oraz celów dla poszczególnych czynności pracy
 5. Umiejętność stosowania narzędzi efektywnej i asertywnej komunikacji, także w sytuacjach stresowych
 6. Znajomość zasad zarządzania zespołem, sposobów motywacji, negocjacji i mediacji
 7. Wiedza na temat roli kultury bezpieczeństwa i kultury Just Culture, znaczenia polityk i zasad bezpieczeństwa
 8. Wiedza na temat roli SMS i jakości/zgodności w zapewnieniu bezpieczeństwa
 9. Umiejętność zgłoszenia zdarzenia lotniczego i zachowania się w sytuacji zagrożenia
 10. Znajomość zasad zarządzania zmiana
 11. Wiedza na temat coachingu i mentoringu

Certyfikat ICVC/ZTP 20020.52 Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Ekonomii z el. Polityki Przemysłowej/Ekonomii Przedsiębiorstwa / Analizy Finansowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

 

Certyfikat ICVC/ZTP 20020.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Ekonomii z el. Polityki Przemysłowej/Ekonomii Przedsiębiorstwa / Analizy Finansowej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Umiejętność wyszukiwania i zbierania informacji w bazach danych oraz archiwach
 4. Wiedza z zakresu budowy i tworzenia aktów notarialnych
 5. Szeroko pojęta widza z zakresu polityki przemysłowej
 6. Widza z zakresu kształtowania struktury przemysłu
 7. Umiejętność stworzenia sprawozdania finansowego
 8. Wiedza z zakresu rachunkowości
 9. Umiejętność analizy rentowności przedsiębiorstwa
 10. Szeroko pojęta wiedza z zakresu ekonomii
 11. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów
 12. Umiejętność logicznego myślenia
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PG 20077.64 Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Prawa Gospodarczego/Prawa Pracy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

 

Certyfikat ICVC/PG 20077.64 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zasady Tworzenia Prawa i Techniki Legislacyjne z Zakresu Prawa Gospodarczego/Prawa Pracy, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność przygotowania się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz wiedza związana z jej funkcjonowaniem, organizacją oraz wykonywanymi zadaniami
 7. Wiedza z prawa handlowego w tym w szczególności zagadnień związanych z rodzajem spółek oraz ich charakterystyką
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. . Umiejętność wniesienia odwołania do sądu pracy oraz znajomość podstawowych zasad postępowania przed sądem pracy
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Umiejętność logicznego myślenia
 14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/WP 20920.59 Wedding Planner- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących przy organizacji uroczystości ślubu.

 

Certyfikat ICVC/WP 20920.59 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Wedding Planner, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Wedding Planner
 2. Znajomość profilu osobowościowego idealnego dla zawodu
 3. Wiedza z zakresu terminologii branżowej
 4. Umiejętność analizy grupy docelowej
 5. Umiejętność zarządzania ofertą i budżetem
 6. Wiedza z zakresu prowadzenia działalności
 7. Wiedza na temat strategii marketingowych
 8. Wiedza z zakresu formalności ślubnych
 9. Umiejętność pozyskiwania i budowania zaufania klientów
 10. Umiejętność współpracy z podwykonawcami
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz logistyki wydarzenia
 15. Wiedza z zakresu zasad savoir-vivre i etyki biznesu

Nie możesz znaleźć swojego zawodu? Zobacz pełny rejestr.