Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 Administracja biurowa z obsługą komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja Biurowa z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy administracyjno-biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administacyjno-biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Szeroko pojęta znajomość obsługi komputera

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Administrator Baz Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Baz Danych, m.in, takie jak:

 

 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 11. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 12. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 ADMINISTATOR STRON INTERNETOWYCH/ADMINISTRATOR BAZ DANYCH/

PROGRAMISTA STRON WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 3. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 4. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 5. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 6. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 7. Wiedza z zakresu definicji stylów
 8. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 9. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 10. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 11. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 12. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 13. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 14. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 15. Okresowa aktualizacja systemu
 16. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 17. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 18. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 19. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 20. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 21. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 22. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 23. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 Administrator Stron Internetowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Stron Internetowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 2. Umiejętność zarządzania serwerem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej
 3. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 4. Umiejętność przywrócenia strony w razie awarii
 5. Umiejętność analizowania ruchu na stronie, jej obciążenia i optymalizacja
 6. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 7. Umiejętność stworzenia kopii awaryjnej
 8. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Znajomość słownictwa technicznego związanego z administrowaniem stron internetowym w języku angielskim ( języki prezentacji i programowania stron)
 15. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 Animator Czasu Wolnego – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysoki poziom empatii

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 Animator kultury – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Kultury, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy), m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość podstawy technologii ASP.NET
 2. Umiejętność tworzenia stron ASP.NET
 3. Umiejętność stosowania Visual Basic NET
 4. Umiejętność stosowania obiektów ASP.NET w językach C# i VB
 5. Wiedza z zakresu podstaw tworzenia formularzy internetowych
 6. Umiejętność kontrolowania poprawności stron ASP.NET
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 10. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 11. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany), m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu bazy danych w ASP.NET.
 2. Wiedza z zakresu bazy danych w ADO.NET.
 3. Znajomość XML w ASP.NET.
 4. Umiejętność obsługi danych XML + ASP.NET.
 5. Umiejętność obsługi plików na serwerze w ASP.NET.
 6. Wiedza na temat pamięci podręcznej w ASP.NET.
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET.
 8. Rozwinięta umiejętność zabezpieczenia serwisów WWW w stronach ASP.NET.
 9. Wiedza z zakresu konfiguracji i wdrożeń aplikacji ASP.NET.
 10. Umiejętność testowania stron ASP.NET.
 11. Umiejętność analitycznego myślenia
 12. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ASB 20004.23 Asystent Bibliotekarza – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Bibliotekach: szkolnych, uniwersyteckich, naukowych, fachowych, pedagogicznych. Bibliotekach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/ASB 20004.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Bibliotekarza, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pracy Asystent Bibliotekarza
 2. Znajomość organizacji struktury bibliotecznej
 3. Podstawowa wiedza z zakresu terminologii bibliotecznej
 4. Umiejętność gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych
 5. Umiejętność przeprowadzenia procesu klasyfikacji i digitalizacji zbiorów
 6. Znajomość zadań bibliotekarza
 7. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania różnych typów bibliotek
 8. Podstawowa wiedza na temat historii pisma (różne rodzaje pisma i różne rodzaje alfabetów)
 9. Wiedza z zakresu historii książki (od książki rękopiśmiennej, przez książkę drukowaną, po książkę elektroniczną)
 10. Znajomość Schematu UKD (UKD PO58)
 11. Cierpliwość, systematyczność, wszechstronna wiedza z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi informatycznych
 12. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i edukacji z zakresu propagowania czytania.

Certyfikat ICVC/ARPB 20088.74 Animator Rekreacji i Organizacji Czasu Wolnego z el. Pracy Biurowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/ARPB 20088.74 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Rekreacji i Organizacji Czasu Wolnego z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 13. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 14. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 15. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 16. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 17. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 18. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące

Certyfikat ICVC/TJ 20002.10 Animator Zajęć Ruchowych z Elementami Jogi- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób związanych z praktyką jogi, pracujących w szkołach i centach nauki jogi.

 

Certyfikat ICVC/TJ 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Animator Zajęć Ruchowych z Elementami Jogi, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość 49 podstawowych asan
 2. Znajomość etapów wykonywania pozycji oraz efektów ich działania na poziomie fizycznym, fizjologicznym i umysłowym
 3. Wiedza na temat codziennego praktykowania, w tym: właściwego ubioru, odstępów od posiłków oraz przeciwskazań do praktyki
 4. Znajomość asan z grupy: asany stojące, siedzące, skłony w przód, skręty, czyli wydłużenie w płaszczyźnie bocznej, pozycje odwrócone, asany brzuszne, wygięcie do tyłu, asany regeneracyjne
 5. Znajomość cyklu połączonych asan – Powitanie Słońca
 6. Znajomość zasad i kolejności wykonywania poszczególnych rodzajów asan
 7. Znajomość zasad właściwego oddechu

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 Administracja w Biznesie- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja w Biznesie, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas
 3. Znajomość administracyjnych i prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji w firmie
 5. Wiedza na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, promocji i reklamy
 6. Umiejętność stosowania technik sporządzania korespondencji i dokumentów biurowych w firmie
 7. Umiejętność przygotowania dokumentacji dla księgowości, kadr – umów, faktur i rachunków
 8. Znajomość rodzajów umów, terminów związanych z umowami
 9. Wiedza na temat klasyfikacji dokumentów i systemów przechowywania akt
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych w firmie
 11. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 12. Wiedza na temat transakcji zakupu-sprzedaży, zasad rozliczeń z kontrahentami, wystawiania faktur, paragonów
 13. Umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)

Certyfikat ICVC/AED 20020.28 Asystent w Edukacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/AED 20020.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent w Edukacji, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku asystenta w edukacji
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/AFR 20013.07 Asystent fryzjera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w salonach fryzjerskich, kosmetycznych lub prowadzących własną działalność.

 

Certyfikat ICVC/AFR 20013.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent fryzjera, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Asystent fryzjera
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu fryzjerskiego
 3. Umiejętność doboru odpowiednich produktów względem rodzaju włosa
 4. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów fryzjerskich
 5. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów regeneracyjnych na włosach
 7. Umiejętność dobory fryzury względem kształtu twarzy
 8. Umiejętność przygotowania klienta do koloryzacji i asystowania podczas strzyżeń
 9. Umiejętność modelowania włosów po strzyżeniu
 10. Umiejętność wspierania pracy fryzjera i wykonywania prostych stylizacji
 11. Wysokie standardy pracy z klientem
 12. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
 13. Wiedza z zakresu zasad BHP i ppoż
 14. Znajomość terminologii fryzjerskiej
 15. Umiejętność prowadzenia harmonogramu salonu fryzjerskiego
 16. Znajomość zasad utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy

Certyfikat ICVC/AEP 20020.28 Asystent Nauczyciela w Przedszkolu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/AEP 20020.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Nauczyciela w Przedszkolu, m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Asystenta Nauczyciela w Przedszkolu
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/AD 20001.22 Analityk Danych w Obszarze Zarządzania Odpadami i Recyklingu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/AD 20001.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Analityk Danych w Obszarze Zarządzania Odpadami i Recyklingu, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca klasyfikacji odpadów
 2. Znajomość podstawowych wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami
 3. Wiedza w zakresie zarządzania poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych
 4. Znajomość przepisów prawnych w zakresie ewidencji odpadów
 5. Wiedza w zakresie sprawozdawczości odpadów
 6. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 7. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego
 10. Umiejętność tworzenia i edytowania baz danych w arkuszu kalkulacyjnym, w tym tabel przestawnych
 11. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 12. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresy podstaw prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Umiejętność przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych
 3. Znajomość definicji oraz podstaw przetwarzania danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu roli oraz zadań inspektora ochrony danych osobowych
 5. Umiejętność wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie społecznym
 6. Szeroko pojęta wiedza z zakresu polityki przetwarzania danych osobowych
 7. Umiejętność analizy ryzyka jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 8. Znajomość konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z przepisami
 9. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
 10. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 11. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 12. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 – Asystent ds. Księgowości z Obsługą Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości z Obsługą Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 15. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz

monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.

 1. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu

dokumentów) lub tradycyjnym.

 1. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 2. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/AZ 20002.34- Asystent Zarządu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/AZ 20002.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Zarządu, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 2. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 3. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 4. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, protokołów.
 5. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 6. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa.
 7. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 11. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 12. Umiejętność pracy w zespole.
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 15. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań.
 16. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 17.   Umiejętność organizacja obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji.
 18. Umiejętność tworzenia zestawień, raportów, analizy i prezentacji.
 19. Znajomość zasad redagowania pism.
 20.  Umiejętność organizacji wyjazdów służbowych.
 21. Znajomość Języka Angielskiego

                  w zakresie służbowym.

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 – Asystent ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/AI 20005.18- Audytor ISO 9001 potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach.

 

Certyfikat ICVC/AI 20005.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytor ISO 9001 m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość międzynarodowych standardów audytu i kontroli
 2. Znajomość koncepcji zarządzania jakością
 3. Wiedza o narzędziach i technikach zarządzania jakością
 4. Znajomość zasad etyki zawodowej audytora
 5. Umiejętność realizacji procedur audytu
 6. Ocena zgromadzonych dowodów audytu
 7. Monitoring wyników audytu i sporządzanie sprawozdań
 8. Umiejętność organizacji pracy
 9. Znajomość rozwoju audytu wewnętrznego, miejsca i roli audytu w organizacji
 10. Zarządzanie projektami jakościowymi
 11. Umiejętność zarządzania ryzykiem oraz systemami kontroli wewnętrznej
 12. Wiedza o teorii audytu (zakres i rodzaje audytu, aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego)
 13. Znajomość Integracji Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 – Audytor Wiodący ISO  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób wdrażających normę ISO, organizujących, przeprowadzających i nadzorujących audyty w firmach i organizacjach posiadających certyfikację ISO.

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytora Wiodącego ISO, m.in, takie jak:

 1. Znajomość normy ISO oraz procedur obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO
 2. Wiedza na temat celu i zasad prowadzenia audytu, rodzajów audytów, technik i narzędzi stosowanych podczas audytu.
 3. Umiejętność sporządzania listy pytań kontrolnych zgodnie z określonymi punktami norm ISO
 4. Umiejętność zaplanowania i przygotowania harmonogramu audytu i organizacji pracy audytorów – delegowanie zadań, nadzór, egzekwowanie
 5. Umiejętność przeprowadzenia audytu zgodnie z procedurą – prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego z Najwyższym Kierownictwem Klienta, oraz prowadzenie spotkań z zespołem audytorskim
 6. Znajomość metod zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO – dowody oparte na obserwacji, stwierdzone, udokumentowane
 7. Umiejętność uzasadnienia wyniku audytu – umiejętność syntetyzowania, spostrzegawczość, dokładność
 8. Umiejętność przygotowania raportu z audytu, zgodnie z wymogami normy
 9. Umiejętność sformułowania i przedstawienia ustaleń z audytu – zgodność i pozytywne ustalenia, możliwości do doskonalenia, potencjalne ryzyka, mała i duża niezgodność
 10. Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania niezgodności do punktu normy ISO
 11. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – otwartość, obiektywizm, bezstronność, etyczność, dyplomacja, wytrwałość, zdecydowanie, wrażliwość kulturowa, empatia
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/ BRB 20112.14 Barber – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w centrach urody, ośrodkach SPA, salonach fryzjerskich i barber shopach.

 

 

Certyfikat ICVC/BRB 20112.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barber, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Barber.
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 3. Wiedza na temat rodzajów włosów i skóry.
 4. Umiejętność doboru narzędzi i technik do pracy Barbera.
 5. Znajomość produktów do stylizacji i pielęgnacji brody, włosów oraz skóry twarzy.
 6. Umiejętność przygotowania włosa i skóry twarzy do zabiegu.
 7. Umiejętność strzyżenia brody i wąsów, stosowania technik strzyżenia włosów.
 8. Umiejętność stylizacji i formowania brody, konturowania.
 9. Wiedza na temat kształtu głowy, linii porostu włosów, długości włosa i kierunków czesania.
 10. Znajomość technik strzyżenia włosów, stylizacji i doboru produktów.
 11. Znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta.

Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barista  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 9. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 10. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 11. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 12. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 13. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 14. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 15. Dobra pamięć
 16. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 Barman, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barmana  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 9. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 10. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 11. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

 

Certyfikat ICVC/BSOM 20253.54  Barman Sommelier – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  restauracjach,   miejscach oferujących atrakcje turystyczne, sklepach z winami, prowadzących zajęcia szkoleniowych dla winiarni lub restauracji, wycieczki po winnicach, piszących o winach.

 

 

Certyfikat ICVC/BSOM 20253.54 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barman Sommelier, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Barman Sommelier.
 2. Wiedza na temat historii i składu wina, witikultury, produkcji win.
 3. Znajomość zasad oceny jakościowej wina, apelacji, klasyfikacji w Unii Europejskiej i najważniejszych regionów winiarskich.
 4. Znajomość typologii wina.
 5. Wiedza na temat najważniejszych odmian winorośli, głównych regionów produkcji wina.
 6. Znajomość zawartości etykiet, rodzajów korków, beczek butelek.
 7. Znajomość zasad przechowywania win, strategii dojrzewania, wad wina
 1. Znajomość zasad serwisu wina, doboru win do potraw i zasad degustacji.
 2. Umiejętność wykonania serwisu wina cichego, musującego, win białych, czerwonych.
 3. Umiejętność analizy organoleptycznej wybranych win.
 4. Umiejętność wykonywania napowietrzania i dekantacji.
 5. Umiejętność degustacji win.
 1. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 2. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 3. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 4. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 5. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 6. Umiejętność współpracy zespołowej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej

Certyfikat ICVC/BK 20021.05 Barman/Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BK 20021.05 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barman/Kelner  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 13. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 14. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/CUK 20011.16 Cukiernik, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/CUK 20011.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Cukiernik m.in, takie jak:

 

 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 5. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 6. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych
 7. Wiedza z zakresu magazynowania produktów cukierniczych
 8. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji czekolady
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Wiedza z zakresu historii i rodzajów czekolady
 16. Wiedza z zakresu techniki przygotowywania czekolady
 17. Wiedza z zakresu teorii procesu temperowania
 18. Wiedza z zakresu tworzenia pralin

 

Certyfikat ICVC/CUKB 20012.15 Cukiernik/Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/CUKB 20012.15  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Cukiernik/Barista m.in, takie jak:

 

 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Wiedza z zakresu składników odżywczych wyrobów ciastkarskich
 5. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Widza z zakresu klasyfikacji wyrobów ciastkarskich
 8. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich
 9. Umiejętność dekorowania oraz zdobienia ciast
 10. Umiejętność wypieku różnych produktów cukierniczych
 11. Umiejętność dobory składników pod wybrany wypiek
 12. Wiedza z zakresu magazynowania produktów ciastkarskich
 13. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji ciastkarskiej
 14. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 15. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 18. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 19. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 20. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 21. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 22. Znajomość różnych metody parzenia kawy

Certyfikat ICVC/DOZ 20012.04 Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/DOZ 20012.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat branży OZE
 2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego 
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy 
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania Odnawialnych Źródeł Energii
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
 13. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 15. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/DK 20021.59 Doradca Klienta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/DK 20021.59 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 Dozorca z obsługą monitoringu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  obiektach firmowych, handlowych, gospodarczych obiektach mieszkalnych, należących do prywatnych właścicieli, lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

Certyfikat ICVC/DZM 20113.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Dozorca z obsługą monitoringu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Dozorca z obsługą monitoringu
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych na terenie nieruchomości
 10. Znajomość zasad dozorowania instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeń w budynku.

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28- Doradca Zawodowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach pracy, Urzędach Pracy, Biurach Karier, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, w firmach doradztwa personalnego i zawodowego, w firmach szkoleniowych, w prywatnych firmach realizujących projekty unijne oraz doradztwo zawodowe.

 

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Zawodowy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej.
 2. Znajomość odpowiednich, aktualnych ustaw dotyczących zatrudniania i rynku pracy
 3. Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe
 4. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 5. Umiejętność budowania autorytetu, pewności siebie i wiarygodności
 6. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 7. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 8. Psychologiczne podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
 9. Umiejętność opracowania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału, z wykorzystaniem standardowych metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego
 10. Umiejętność prowadzenia rozmów doradczych z uwzględnieniem trzech faz: zidentyfikowanie problemu, zbieranie danych, podejmowanie decyzji
 11. Zdolności analityczne – analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
 12. Umiejętność pozyskiwania, wyszukiwania, przetwarza i gromadzie informacji
 13. Znajomość edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz danych
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/DOB 20021.99 Doradca ds. Biomasy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/DOB 20021.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca ds. Biomasy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat klasyfikacji i rodzajów biomasy
 2. Wiedza na temat technologii i produktów związanych z biomasą
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Wiedza z zakresu wad i zalet biomasy
 5. Wiedza z zakresu pozyskiwania biomasy oraz wykorzystywania jej w energetyce
 6. Wiedza na temat wytwarzania i wykorzystywania biogazu
 7. Wiedza z zakresu produkcji kompostu i jego wykorzystywania
 8. Wiedza w zakresie możliwości produkcji i wykorzystania biomasy
 9. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego 
 10. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 11. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 12. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 13. Wiedza z zakresu wpływu energetyki na środowisko
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska
 15. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 16. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 17. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 18. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 E-commerce– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu E-commerce m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku E-commerce
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 4. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 5. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 6. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 7. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 8. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 9. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 10. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 11. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 15. Wiedza na temat public relations
 16. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/EIH 20722.99 EKOINNOWACJE W HOTELARSTWIE, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, hotelach , oraz osób samozatrudnionych, biurach podróży także tych internetowych.

Certyfikat ICVC/EIH 20722.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania EKOINNOWACJI W HOTELARSTWIE  m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat ekoinnowacji
 2. Wiedza z zakresu korzyści wynikających z wdrażania ekoinnowacji w hotelach
 3. Wiedza dotycząca ekologicznych aspektów zarządzania hotelem
 4. Umiejętność skutecznego zarządzania zużyciem energii
 5. Umiejętność zarządzania odpadami i recyklingiem w hotelu
 6. Wiedza na temat energii odnawialnej w hotelarstwie
 7. Umiejętność zrównoważonego zarządzania wodą w hotelach
 8. Umiejętność wykorzystywania nowych technologii w hotelarstwie
 9. Umiejętność planowania i wdrażania projektów ekoinnowacyjnych
 10. Wiedza z zakresu odpowiedzialności społecznej hoteli
 11. Znajomość zasad Projektowania ekologicznych pokoi i obiektów
 12. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 13. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 14. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole

Certyfikat ICVC/FRK 20406. Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/FRK 20406.jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 10. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 11. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 12. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 13. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 14. Umiejętność obsługi komputera
 15. Znajomość zasad fakturowania
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP

Certyfikat ICVC/KF 20022.34 Fakturzysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KF 20022.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fakturzysta, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Fakturzysta
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Znajomość technik sprzedaży
 10. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 11. Umiejętność obsługi komputera
 12. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 13. Znajomość procesu zakupu
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Znajomość zasad fakturowania
 18. Umiejętność obsługi programu księgowego: Symfonia Mała Księgowość

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 – Florysta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kwiaciarniach, w firmach dekoratorskich, przy projektowaniu wnętrz i aranżacji ogrodów.

 

Certyfikat ICVC/FL 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Florysty, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca/doradca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Wiedza na temat materiałów roślinnych wykorzystywanych we florystyce – bukiety okazjonalne, kompozycje ogrodowe, kompozycje balkonowe
 4. Znajomość zasad łączenia barw – obiektywne i subiektywne cechy barw
 5. Umiejętność łączenia barw – łączenie monochromatyczne, analogiczne, komplementarne
 6. Wiedza dotycząca zastosowania kontrastu – kontrast ilościowy, jakościowy, ciepły-zimny, jasny-ciemny, aktywny-pasywny
 7. Wiedza dotycząca relatywizmu barw
 8. Wiedza na temat aktywności barw i mocy ich oddziaływania na człowieka
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 11. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 12. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 13. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 14. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, empatia, elastyczność w myśleniu i działaniu

Certyfikat ICVC/TSFG 20020.22 Fotograf- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach reklamowych, studiach graficznych, prasie i wydawnictwach, atelier fotograficznych, archiwach, instytucjach kultury, galeriach i oświacie.

 

 

Certyfikat ICVC/TSFG 20020.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fotograf, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Fotograf
 2. Znajomość rodzajów aparatów fotograficznych profesjonalnych i amatorskich
 3. Wiedza na temat sprzętu fotograficznego: obiektywy, filtry fotograficzne, lampy, blendy, statywy, monopody
 4. Znajomość rodzajów fotografii, m.in. portretowej, reportażowej, produktowej
 5. Znajomość podstawowych zasad fotografii
 6. Umiejętność stosowania ustawień migawki, przysłony, ISO, balansu bieli
 7. Znajomość prawidłowych zasad kompozycji
 8. Wiedza na temat danych technicznych w fotografii
 9. Znajomość programów do postprodukcji
 10. Umiejętność prowadzenia podstawowej postprodukcji w GIMP i Adobe Photoshop
 11. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 12. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania

Certyfikat ICVC/FR 20011.07- Fryzjer  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w salonach fryzjerskich, kosmetycznych lub prowadzących własną działalność.

 

Certyfikat ICVC/FR 20011.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fryzjer, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Fryzjer
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu fryzjerskiego
 3. Umiejętność doboru odpowiednich produktów względem rodzaju włosa
 4. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów fryzjerskich
 5. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów regeneracyjnych na włosach
 7. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Umiejętność dobory fryzury względem kształtu twarzy
 9. Umiejętność przeprowadzenia koloryzacji oraz udzielenia pomocy w razie reakcji uczuleniowej
 10. Umiejętność modelowania włosów po strzyżeniu
 11. Umiejętność układania fryzur
 12. Wysokie standardy pracy z klientem
 13. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 Grafik Komputerowy potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafika Komputerowego m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 3. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 4. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 5. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 6. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 7. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 8. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 9. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 12. Radzenie sobie ze stresem
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 Grafik Komputerowy Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafik Komputerowy Auto Cadm.in, takie jak:

 

 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Znajomość programu Auto Cad
 3. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 4. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 5. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 6. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 7. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 8. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 9. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 10. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 11. Wysoki poziom kreatywności
 12. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 13. Radzenie sobie ze stresem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 16. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Certyfikat ICVC/GM 20693.03 Grill Master- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w restauracjach i barach, branży hotelarskiej, przemyśle spożywczym lub zakładach produkcyjnych i przetwórczych

 

Certyfikat ICVC/GM 20693.03 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grill Master, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Grill Master
 2. Umiejętność organizacji stanowiska pracy
 3. Znajomość zasad BHP i HACCP
 4. Znajomość budowy i umiejętność obsługi urządzeń do obróbki termicznej
 5. Wiedza z zakresu zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności
 6. Wiedza z zakresu doboru mięs i technikach grillowania
 7. Znajomość zasad bezpieczeństwa i jakości mięsa
 8. Umiejętność przygotowania marynat do mięs
 9. Umiejętność identyfikacji walorów smakowych mięs
 10. Wiedza z zakresu grillowania ryb
 11. Umiejętność zastosowania drewna opałowego
 12. Umiejętność w zakresie peklowania i marynowania
 13. Umiejętność przygotowania dodatków skrobiowych, warzyw i deserów z grilla

Certyfikat ICVC/IPC 20002.10  Instalator Pomp Ciepła- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/IPC 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Instalator Pomp Ciepła, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Znajomość podstaw konstrukcji i przeglądu pomp ciepła.
 3. Umiejętność montażu i demontażu pomp ciepła.
 4. Umiejętność podłączenia do instalacji grzewczych pomp ciepła.
 5. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania górnego źródła pompy ciepła.
 6. Znajomość prawidłowego ustawienia parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego.
 7. Znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 8. Znajomość podstaw elektrycznych.

Umiejętność przeprowadzenia serwisu pompy ciepła

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 KUCHARZ/SZEF KUCHNI- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych,  kuchniach w placówkach edukacyjnych, stołówkach pracowniczych.

 

Certyfikat  ICVC/PMG 20002.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu KUCHARZ/SZEF KUCHNI- m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku KUCHARZ/SZEF KUCHNI
 2. Znajomość pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 3. Umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 4. Znajomość surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej
 5. Znajomość zasad racjonalnego żywienia
 6. Wiedza na temat maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanych w produkcji gastronomicznej
 7. Umiejętność klasyfikacji żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej
 8. Wiedza na temat metod utrwalania żywności, przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych
 9. Umiejętność stosowania receptur gastronomicznych
 10. Znajomość metod i technik sporządzania potraw i napojów
 11. Umiejętność sporządzania półproduktów oraz potraw i napojów
 12. Znajomość sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, zasad doboru zastawy stołowej do ekspedycji potraw
  i napojów
 13. Umiejętność porcjowania, dekorowania i wydawania potraw i napojów
 14. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Właściwa postawa etyczna
 17. Umiejętność dbania o własny rozwój zawodowy

Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 Kucharz Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kucharz Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kucharz Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 Kucharz  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kucharz, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kucharz
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 Kadry i Płace z el. rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych oraz.

 

Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kadry i Płace z el. rachunkowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kadry i płace z el. rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego

Certyfikat ICVC/KF 20020.34 Kasjer-Fakturzysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KF 20020.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer-Fakturzysta, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kasjer-Fakturzysta
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Znajomość technik sprzedaży
 10. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 11. Umiejętność obsługi komputera
 12. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 13. Znajomość procesu zakupu
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Znajomość zasad fakturowania
 18. Umiejętność obsługi programu księgowego: Symfonia Mała Księgowość

Certyfikat ICVC/SK 20002.20 Kasjer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kantorach walut,  sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/SK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Umiejętność skupu i sprzedaży pieniędzy
 9. Znajomość fałszerskich technik zastępczych
 10. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 11. Stosowanie zasady postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych
 12. Znajomość warunków skupu obcych znaków pieniężnych
 13. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 14. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 15. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 18. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Certyfikat ICVC/KS 20033.18 Kasjer/Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/KS 20033.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer/Sprzedawca, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach  i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelnera  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/KR 20009.18 Kelner/Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach  i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/KR 20009.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner/Barista m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 10. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 11. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 12. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 13. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 14. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/KS 20021.16 Kelner Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KS 20021.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner Sprzedawca, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kelner Sprzedawca
 2. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 3. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 4. Znajomość technik sprzedaży
 5. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 6. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 7. Znajomość procesu zakupu
 8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 9. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 10. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 11. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 12. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 13. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 14. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 15. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 16. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 17. Dobra pamięć

Certyfikat ICVC/KSO 20266.06 – Kompleksowa stylizacja oprawy oka, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, stylizacji rzęs,  strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KSO 20266.06 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kompleksowa stylizacja oprawy oka m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kompleksowa stylizacja oprawy oka
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu budowy oka i włosa
 4. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 5. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu i grubości rzęsy
 6. Umiejętność doboru odpowiedniej metody stylizacji rzęs
 7. Wiedza z zakresu pielęgnacji rzęs
 8. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 9. Umiejętności manualne i artystyczne
 10. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji rzęs, m.in. pęsetą, szczoteczką
 11. Umiejętność odnowy – uzupełnienia stylizowanych rzęs
 12. Wysokie standardy pracy z klientem
 13. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
 14. Umiejętność wykonania profesjonalnego makijażu
 15. Umiejętność dobrania odpowiedniej kolorystki makijażu
 16. Umiejętność dobrania odpowiedniej metody wykonania makijażu

Certyfikat ICVC/KO 20002.21 – Kosmetyczka potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KO 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczka m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kosmetyczka
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji 
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10.  Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11.  Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 15. Wysokie standardy pracy z klientem
 16. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/KOSP 21001.05 KOSMETYCZKA- STYLISTKA PAZNOKCI–  potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w pracujących w gabinetach kosmetycznych, salonach stylizacji paznokci, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

 

Certyfikat ICVC/KOSP 21001.05 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu KOSMETYCZKA- STYLISTKA PAZNOKCI, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku KOSMETYCZKA- STYLISTKA PAZNOKCI
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających, w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 11. Znajomość zasad doboru odpowiedniego kształtu paznokcia 
 12. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 13. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy, french itp.
 14. Umiejętności manualne i artystyczne w tym: zdobnictwo paznokci
 15. Umiejętność posługiwania się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/KO 20002.24 – Kosmetyczka z Obsługą Klienta potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KO 20002.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczka m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kosmetyczka
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji 
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10.  Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11.  Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 1. Wysokie standardy pracy z klientem
 2. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/KWSPR 21031.35- Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KWSPR 21031.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Kosmetyczka z el. wizażu, stylizacji paznokci i rzęs
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji 
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10.  Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11.  Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 15. Wysokie standardy pracy z klientem
 16. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie
 1. Umiejętność doboru kosmetyków do cery
 2. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu paznokcia
 1. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.

Certyfikat ICVC/KPB 20021.44– Księgowość z el. Pracy Biurowej potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/KPB 20021.44 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Księgowość z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Wiedza z zakresu pracy biurowej

Certyfikat ICVC/KK 20021.36 Kurs Komputerowy- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stanowisko komputerowe

 

Certyfikat ICVC/KK 20021.36 wydawany osobom, które ukończyły kurs komputerowy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat przeglądania, szukania i filtrowania informacji
 2. Szeroko pojęta wiedza na temat przeglądarek internetowych (korzystanie, porównywanie, instalacja, elementy oraz ustawienia)
 3. Umiejętność zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarce
 4. Znajomość narzędzi komputerowych
 5. Szeroko pojęta wiedza z zakresu użytkowania komputera
 6. Znajomość terminologii związanej z bezpieczeństwem
 7. Wiedza z zakresu ochrony urządzeń (zabezpieczenie komputera przed włamaniem lub kradzieżą; bezpieczeństwo systemu operacyjnego; bezpieczeństwo przeglądarki internetowej itp.)
 8. Umiejętność tworzenia dokumentów elektronicznych oraz ich organizacji
 9. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 10. Wiedza z zakresu budowy komputera i urządzeń cyfrowych oraz ich naprawy
 11. Znajomość zasad BHP
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

  

Certyfikat ICVC/KZ 20003.40 Konserwator Terenów Zielonych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją. 

Certyfikat ICVC/KZ 20003.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Konserwator Terenów Zielonych, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Konserwator Terenów Zielonych
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.

Certyfikat ICVC/KMSP 20021.04- Kurs Makijażu i elementy Stylizacji Paznokci  potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/KMSP 20021.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kurs Makijażu i elementy Stylizacji Paznokci m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych, w tym demakijażu i tonizacji 
 5. Wiedza z zakresu diagnostyki kosmetycznej
 6. Umiejętność aplikacji masek kosmetycznych, właściwe dopasowanie rodzaju maski do cery klientki/klienta
 7. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów peelingujących
 8. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów upiększających w tym zabiegów oprawy oczu
 9. Umiejętność przeprowadzenia masażu kosmetycznego twarzy
 10.  Podstawowa wiedza na temat ziołolecznictwa w kosmetologii
 11.  Umiejętność wykonania różnego rodzaju makijażu (dzienny, ślubny fotograficzny, wieczorowy, koktajlowy)
 12. Wiedza z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody
 13. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 14. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy i stylizacja paznokci, w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy
 15. Wysokie standardy pracy z klientem
 16. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/LK 20043.13 Logistyk- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL   (Transport- Spedycja-Logistyka)

 

Certyfikat ICVC/LK 20043.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Logistyk, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 14. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 15. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/MA 20003.18 Magazynier – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MA 20003.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 17. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku
 18. Umiejętność zastosowania odpowiednich technologii sprzątania
 19. Umiejętność dostosowania metod sprzątania do sprzątanych obiektów
 20. Znajomość zasad utrzymania czystości w domach mieszkalnych, biurach i magazynach, halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych

Certyfikat ICVC/MPB 20021.57  Magazynier/Pracownik Biurowy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MPB 20021.57  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier/Pracownik Biurowy, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 17. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 18. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

Certyfikat ICVC/MAB 20403.24  Magazynier z el. Pracy biurowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MAB 20403.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. Pracy biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/MPG 20021.49 Magazynier/Pracownik Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/MPG 20021.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier/Pracownik Gospodarczy, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Magazynier/Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego
 12. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 13. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 14. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
 15. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Certyfikat ICVC/MES 20021.42 Magazynier z el. Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MES 20021.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. Sprzedaży m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Wiedza na temat obsługi kas fiskalnych
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Wiedza na temat obsługi klienta
 17. Szeroko pojęta wiedza z zakresu sprzedaży

Certyfikat ICVC/ MKF 20020.04 Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MKF 20020.04 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Wiedza na temat obsługi kas fiskalnych

Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej

Certyfikat ICVC/MKFF 20021.06 Magazynier z Obsługą Kas Fiskalnych i Programu do Fakturowania-potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MKFF 20021.06 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Kas Fiskalnych i Programu do Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta
 17. Wiedza z zakresu obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/MES 20023.42 Magazynier z el. E-marketingu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MES 20023.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. E-marketingu m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 1. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 2. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 3. Wiedza na temat public relations
 4. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 5. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy

Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 Magazynier z Obsługą Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MOK 20020.02 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/MOK 20021.69  Magazynier z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MOK 20021.69  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/SP 20007.25 – Manikiurzystka potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w gabinetach kosmetycznych, strefach Beauty, SPA i Wellnes.

Certyfikat ICVC/SP 20007.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Stylistka Paznokci m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Manikiurzystka
 2. Znajomość zasad, funkcjonowania i organizacji pracy salonu kosmetycznego
 3. Wiedza z zakresu niezbędnego wyposażenia gabinetu, znajomość aparatury, narzędzi i przyborów kosmetycznych 
 4. Znajomość zasad dezynfekcji oraz preparatów jakie należy stosować
 5. Umiejętność doboru odpowiedniego kształtu paznokcia 
 6. Umiejętność przeprowadzenia zabiegów Spa na dłonie i stopy
 7. Wiedza z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
 8. Umiejętność wykonania zabiegów na dłonie, stopy w tym: manicure klasyczny, biologiczny, hybrydowy, french itp.
 9. Umiejętności manualne i artystyczne w tym: zdobnictwo paznokci
 10. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do stylizacji paznokci min.: frezarka, pilniczek, polerka itp.
 11. Znajomość pielęgnacji paznokci metodą fiberglass
 12. Umiejętność odnowy stylizowanych paznokci
 13. Wysokie standardy pracy z klientem
 14. Umiejętne zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/MICS 20021.48 Marketing Internetowy E-Commerce i Social Media– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/MICS 20021.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing Internetowy E-Commerce i Social Media, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Marketing Internetowy E-Commerce i Social MediaWiedza z zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/MSK 20020.31 Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/MSK 20020.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Marketing i Sprzedaż z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/MUH 20021.08 Marketing Usług Hotelowych, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych, biurach podróży także tych internetowych.

Certyfikat ICVC/MUH 20021.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Marketing Usług Hotelowych m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat reklamy produktu turystycznego
 2. Znajomość form dystrybucji oraz promocji usług turystycznych
 3. Szeroko pojęta wiedza dotycząca obsługi rezerwacji turystycznych oraz dokumentacji z tym związanej
 4. Znajomość technik przechowywania dokumentacji turystycznej
 5. Wiedza na temat procesu i etapów obsługi gości hotelowych
 6. Znajomość obowiązków pracowników hotelu oraz organizacji struktury hotelowej
 7. Wiedza na temat systemów pracy funkcjonujących w hotelach
 8. Wiedza z zakresu przygotowywania oraz podawania posiłków w obiektach świadczących usługi hotelowe
 9. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych
 10. Znajomość narzędzi marketingowych
 11. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji
 12. Wiedza z zakresu szeroko pojętego marketingu
 13. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów do obsługi hotelu, rezerwacji itp.
 14. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 15. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 16. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 17. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 18. Znajomość zasad BHP i ppoż

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 Specjalista ds. Marketingu z Elementami Grafiki Komputerowej  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji w dziale marketingu, przy planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych, przygotowaniu ofert handlowych i materiałów reklamowych.

 

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży.
 2. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta.
 3. Znajomość podstaw grafiki komputerowej.
 4. Wiedza na temat wdrażania strategii i metod promocji.
 5. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych.
 6. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów.
 7. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami.
 8. Znajomość podstawowych zasad obsługi programów graficznych.
 9. Znajomość zasad pozycjonowania.
 10. Wysoki poziom kreatywności.
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.
 12. Radzenie sobie ze stresem.
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy.
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Certyfikat ICVC/MEM 20007.22 Menager E-Marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych w sieci.

 

Certyfikat ICVC/MEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Menager E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Menager E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/MR 20034.12 Menager Restauracji– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pełniących funkcje kierownicze oraz samodzielne prowadzących obiekty świadczące usługi związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/MR 20034.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje na stanowisko Menager Restauracji m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy związanej z zarządzaniem na stanowisku Menager Restauracji
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządczych.
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności gastronomicznej.
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 6. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 8. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 9. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 10. Wiedza z zakresu typów, serwowania i ekspozycji potraw
 11. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 12. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 13. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/MA 20582.00 Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadających aplikacje internetowe, branży informatycznej czy działach bankowych.

 

Certyfikat ICVC/MA 20582.00 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, m.in, takie jak:

 

 

 

 1. Wiedza na temat protokołów internetowych oraz ich działania
 2. Wiedza na temat technologii webowych oraz ich działania
 3. Wiedza dotycząca bezpieczeństwa aplikacji webowych
 4. Znajomość technologii i środowisk obsługiwanych przez Azure App Service
 5. Umiejętność wirtualizacji w Microsoft Azure
 6. Wiedza dotycząca usługi AKS (Azure Kubernetes Service)
 7. Umiejętność uruchomienia aplikacji w środowisku Node.js z wykorzystaniem usługi Azure App Service i Azure Cognitive Search
 8. Wiedza na temat przechowywania zasobów aplikacji internetowych – Azure Blob Storage
 9. Umiejętność przygotowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym Node.js do obsługi zasobów w Azure Blob Storage
 10. Umiejętność publikacji w chmurze Microsoft Azure

SUPLEMENT do Certyfikatu ICVC/MDT 20020.47 Moderator Design Thinking

potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

W ZAKRESIE WIEDZY

 1. Posiada wiedzę na temat zjawisk zachodzących w firmach i organizacjach
 2. Zna warunki i możliwości podnoszenia efektywności i odkrywania prawdziwych potrzeb klientów
 3. Zna etapy metody Design Thinking: empatię, definiowanie, generowanie i selekcję pomysłów, prototypowanie i testowanie
 4. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających proces Design Thinking w pracy Moderatora
 5. Zna rolę, zadania i wyzwania w pracy Moderatora
 6. Posiada wiedzę z zakresu procesu grupowego
 7. Zna zasady efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

 1. Posiada umiejętności autoprezentacyjne
 2. Potrafi występować publicznie
 3. Potrafi stosować metody, techniki oraz narzędzia wspierające proces Design Thinking w na poszczególnych etapach procesu
 4. Posiada umiejętności potrzebne do prowadzenia warsztatów i procesów z grupą metodą design thinking
 5. Potrafi przeprowadzić spotkanie
 6. Potrafi dopasować metody Design thinking w różnych typów organizacji
 7. Posiada umiejętność zwiększenia potencjału innowacyjnego organizacji
 8. Posiada umiejętność zwiększenia puli wartościowych pomysłów podczas spotkań kreatywnych

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 1. Zna zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 2. Podsiada wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obserwacji, kompetencje interpersonalne, asertywność, umiejętność znajdowania kompromisu i łagodzenia konfliktów
 3. Posiada pewność siebie, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 4. Zna zasady prowadzenia korespondencji mailowej
 5. Potrafi pracować w zespole.
 6. Przestrzega zasad kultury i etyki.

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 Monter Maszyn i Urządzeń- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/MMU 20010.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Monter Maszyn i Urządzeń, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 3. Znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 4. Umiejętność montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy
 5. Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego
 6. Umiejętność demontażu zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych
 7. Wiedza na temat selekcji części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny/urządzenia
 8. Umiejętność naprawy maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części
 9. Umiejętność montażu podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie
 10. Wiedza na temat wykonywania bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń
 11. Umiejętność wykonania konserwacji maszyn i urządzeń
 12. Kompetencje pozwalające na sprawowania nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych we współpracy z przełożonym

Certyfikat ICVC/MEO 20005.23 Monter Urządzeń Energii Odnawialnej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/MEO 20005.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Monter Urządzeń Energii Odnawialnej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat odnawialnych źródeł energii, ich rodzajów oraz regulacji prawnych.
 2. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 3. Znajomość podstaw konstrukcji i przeglądu urządzeń energetyki słonecznej.
 4. Wiedza na temat kolektorów słonecznych, ich budowy i rodzajów.
 5. Umiejętność wykorzystywania energii słonecznej z kolektorów. Dobór kolektorów słonecznych.
 6. Znajomość elementów instalacji solarnej, doboru oraz rodzajów.
 7. Znajomość schematów instalacji solarnych.
 8. Umiejętność doboru rodzaju, zasady działania dolnego oraz górnego źródła pompy ciepła.
 9. Znajomość pojęcia fotowoltaniki, rodzajów ogniw fotowoltaicznych; rodzajów połączeń oraz systemów fotowoltaicznych.
 10. Znajomość zasady i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 11. Umiejętność montażu systemów fotowoltaicznych i systemów zintegrowanych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
 12. Znajomość technologii robót instalacyjnych; montażu i demontażu urządzeń solarnych.
 13. Umiejętność doboru, montażu oraz demontażu pomp ciepła.
 14. Znajomość technik sprzedaży oraz pozyskiwania klientów branży OZE.

Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 MS Excel- podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu MS Excel- podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych, m.in, takie jak:

 

 

 

 1. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 2. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 3. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 4. Wiedza na temat dostępności cyfrowej
 5. Umiejętność tworzenia dostępnych treści w MS Excel
 6. Umiejętność formatowania komórek i ich zawartości
 7. Umiejętność sprawdzania ułatwień dostępu
 8. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań
 9. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością w pakiecie MS Office
 10. Wiedza z zakresu procesu planowania zapewnienia dostępności cyfrowej
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych

Certyfikat ICVC/OGIO 20042.25 Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

 

Certyfikat ICVC/OGIO 20042.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 5. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 6. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 7. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 8. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 9. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 10. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 11. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 12. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej
 16. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 17. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 18. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 19. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 Obsługa baz danych Access- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w prywatnych przedsiębiorstwach, placówkach państwowych, działach analitycznych, audytorskich, informatycznych .

 

Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa baz danych Access, m.in, takie jak:

 

 

 1. Znajomość podstaw programu Microsoft Access
 2. Wiedza na temat przydatnych skrótów klawiaturowych w pracy z bazami danych.
 3. Znajomość zasad tworzenia wydajnych i efektywnych baz.
 4. Umiejętność pracy z tabelami
 5. Umiejętność przygotowania i obsługi formularzy
 6. Umiejętność pobierania danych ze źródeł zewnętrznych
 7. Znajomość kwerendy w Microsoft Access
 8. Umiejętność zabezpieczania bazy danych hasłem

Certyfikat ICVC/OKF 200.20.57 Obsługa Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OKF 200.20.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa Kasy Fiskalnej
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i wnętrz, urbanistyką, geodezją, elektroniką itp.

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad m.in. , takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad
 2. Znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy wyposażonym w komputer
 3. Wiedza na temat zasad wykonywania rysunków 2D i 3D
 4. Znajomość programu Auto Cad
 5. Umiejętność korzystania z funkcji i narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Auto Cad
 6. Wiedza na temat zasad posługiwania się programem Auto Cad
 7. Znajomość wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania rysunku 2D/3D
 8. Umiejętność dostosowywania rysunków do potrzeb zamawiającego i wymogów technicznych
 9. Umiejętność przygotowywania rysunków do druku
 10. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej i telefonicznej
 12. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 13. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym

Certyfikat ICVC/OK 20002.19 Obsługa Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office

 

Certyfikat ICVC/OK 20002.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy na stanowisku Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej
 2. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 3. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 4. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 5. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 6. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 7. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Podstawowa wiedza na temat prawa pracy
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 18. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/ SWR 20021.23  Obsługa Klienta  z el. Obsługi Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ SWR 20021.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu

Obsługa Klienta  z el. Obsługi Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 17. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 18. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 19. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office

 

Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 9. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 10. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 11. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 12. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 13. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 15. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 16. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 17. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 18. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 Obsługa Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Obsługa Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 5. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 6. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 7. Umiejętność obsługi komputera
 8. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 9. Znajomość Prestashop
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OG 20001.30 Ogrodnik – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach dbających o zieleń publiczną i tereny zielone, prywatnych firmach zakładających ogrody, zajmujących się ich pielęgnacją i konserwacją. 

Certyfikat ICVC/OG 20001.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Ogrodnik, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Ogrodnika.
 2. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 3. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 4. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 5. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 6. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 7. Wiedza na temat podziału szaty roślinnej na grupy.
 8. Wiedza na temat funkcji szaty roślinnej w ogrodzie.
 9. Podstawowa wiedza na temat cech plastycznych roślin.
 10. Znajomość procesu zakładania ogrodu, w tym umiejętność przygotowania terenu i gleby, zakładanie rabat, kwietników, palikowanie i sadzenie drzew.
 11. Znajomość sprzętu ogrodniczego i jego zastosowania.
 12. Dostosowanie prac pielęgnacyjnych do warunków atmosferycznych i sezonowości.
 13. Podstawowa wiedza na temat ochrony roślin.
 14. Znajomość rodzajów i metod nawadniania i melioracji.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Operator Wprowadzania Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Operatora Wprowadzania Danych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji analogowych
 2. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji cyfrowych
 3. Znajomość zasad przechowywania i archiwizowania informacji z wykorzystaniem odpowiednich nośników danych
 4. Wiedza z zakresu wprowadzania danych za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. skaner
 5. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 6. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 7. Znajomość podstawowych funkcji programów CRM
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Wiedza z zakresu kompresowania danych
 10. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 11. Umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, służącym do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania informacji
 12. Znajomość oprogramowania operacyjnego i systemowego
 13. Znajomość zasad zapewniających bezpieczeństwo usług informacyjnych
 14. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

 

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 Opiekun Dzieci i Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22 Opiekun Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Starszych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznania i wykorzystania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 16. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 17. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 18. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 19. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 20. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/ODSZ 20020.41 Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODSZ 20021.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 Opiekun Dziecięcy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych związanych z Opieką nad dziećmi.

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dziecięcy m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat rozwoju psychicznego i somatycznego dziecka w różnych okresach jego życia
 2. Znajomość aspektów rozwojowych wieku dziecięcego
 3. Wiedza z zakresu rozwoju: mowy, myślenia, wyobraźni i pamięci u dzieci
 4. Szczegółowa wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych przemian poszczególnych funkcji i właściwości psychicznych w różnych okresach życia dziecka (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, młodszy wiek szkolny, starszy wiek szkolny)
 5. Umiejętność oceny i obserwacji rozwoju motoryki u dzieci
 6. Wiedza z zakresu rozwoju mowy: sytuacyjnej, konkretno-wyobrażeniowej, abstrakcyjnej
 7. Znajomość zagadnień związanych z analizą i syntezą myślową oraz procesami porównania
 8. Rola rozwoju moralno-społecznego w życiu dziecka
 9. Rola zabawy w rozwoju dziecka, umiejętność doboru właściwych zabaw do wieku dziecka
 10. Znajomość metod wszechstronnego rozwoju dziecka
 11. Wiedza z zakresu rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
 12. Wiedza z zakresu sprawności i koordynacji ruchów rąk
 13. Umiejętność właściwej organizacji czasu i zabawy dobranej do wieku dziecka

Certyfikat ICVC/OS 20007.18 Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ OS 20007.18  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób niepełnosprawnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
  w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby starszej i niepełnosprawnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom starszym
  i niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego
  i instytucjonalnego w pracy z osobą starszą i niepełnosprawną rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą straszą
  i niepełnosprawną.

Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 Opiekun Osoby Zależnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Zależnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób zależnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób zależnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
  w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i instytucjonalnego w pracy osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19 Opiekun Osób Zależnych- Animator Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Zależnych- Animator Czasu Wolnego m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysoki poziom empatii

Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 Photoshop CC – poziom podstawowy– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne projektantów, twórców stron internetowych, grafików, fotografów i kreatywnych profesjonalistów.

 

Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do posługiwania się programem Photoshop CC na poziomie podstawowym m.in, takie jak:

 

 

 1. Znajomość obszaru pracy w programie Adobe Photoshop (pasek narzędzi, pasek stanu, obszar roboczy, zmiany interfejsu.
 2. Umiejętność pracy na warstwach, stosowania stylów warstw, kopiowania warstw, opcji mieszania warstw.
 3. Umiejętność zmiany właściwości obiektu, sposobów zaznaczenia/selekcji, rysowania.
 4. Umiejętność stosowania filtrów do efektów specjalnych.
 5. Umiejętność wprowadzania i edycji tekstu, ustawienia tekstu, rasteryzacji.
 6. Wiedza na temat programu Photoshop – historia, zasady działania narzędzi i panelu opcji, poprawne tworzenie plików.
 7. Umiejętność automatyzacji pracy w Photoshopie.
 8. Znajomość bazy darmowych zdjęć- banki zdjęć, kredyty, pobieranie, rozpakowywanie, podział na rastry i wektory.
 9. Umiejętność pracy z grafiką wielkoformatową, ustawieniem specyfikacji drukarskiej.
 10. Umiejętność korzystania z dopasowania w Photoshopie, cieni, półcieni, HDR, przyciemniania i rozjaśniania elementów.

Certyfikat ICVC/PW 20005.68 Pilot Wycieczek, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/PW 20005.68 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pilot Wycieczek m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat deregulacji zawodu Pilota Wycieczek
 2. Znajomość przepisów prawnych w turystyce i ubezpieczeniach turystycznych
 3. Wiedza dotycząca szeroko pojętej obsługi imprez turystycznych
 4. Znajomość technik zwiedzania miasta, obiektów muzealnych, obiektów sakralnych przez pilota z grupą
 5. Współpraca pilota wycieczek z przewodnikiem
 6. Znajomość obowiązków pilota wycieczek zagranicznych przy wylocie i przylocie grupy
 7. Wiedza na temat zadań pilota wycieczek zagranicznych podczas odprawy granicznej, kwaterowania, realizacji programu dodatkowego
 8. Umiejętność rozwiązywania przez pilota i przewodnika sytuacji trudnych
 9. Praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych (praca z planem, mapą, atlasem, przewodnikiem turystycznym)
 10. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej
 11. Umiejętna organizacja czasu dla grup turystycznych
 12. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku
 13. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 14. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/PDK 20021.14– Podstawy Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/PDK 20021.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/OKF 20001.10 Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ OKF 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Sprzedaży Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Podstawy Sprzedaży z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu oraz umiejętność badania potrzeb klienta
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i modeli zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Wiedza z zakresu Obsługi klienta
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach sprzedażowych
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz odpowiedzialności prawno–skarbowej
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 Pomoc Kuchenna, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocy Kuchennej  m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza z zakresu gotowania
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego przeprowadzenia obróbki wstępnej warzyw ( mycie, obieranie, czyszczenie)
 4. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 5. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych.
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Znajomość obsługi maszyn gastronomicznych
 8. Umiejętność porcjowania i wydawania posiłków
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – umiejętność aktywnego słuchania
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Umiejętność przygotowania prostych dań, jak np. sałatki, sosy

Certyfikat ICVC/PB 20114.13 Pomocnik Biblioteczny- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Bibliotekach: szkolnych, uniwersyteckich, naukowych, fachowych, pedagogicznych. Bibliotekach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/PB 20114.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocnik Biblioteczny, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pracy Pomocnik Biblioteczny
 2. Znajomość organizacji struktury bibliotecznej
 3. Podstawowa wiedza z zakresu terminologii bibliotecznej
 4. Umiejętność gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych
 5. Umiejętność przeprowadzenia procesu klasyfikacji i digitalizacji zbiorów
 6. Znajomość zadań bibliotekarza
 7. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania różnych typów bibliotek
 8. Podstawowa wiedza na temat historii pisma (różne rodzaje pisma i różne rodzaje alfabetów)
 9. Wiedza z zakresu historii książki (od książki rękopiśmiennej, przez książkę drukowaną, po książkę elektroniczną)
 10. Znajomość Schematu UKD (UKD PO58)
 11. Cierpliwość, systematyczność, wszechstronna wiedza z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi informatycznych
 12. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i edukacji z zakresu propagowania czytania.

Certyfikat ICVC/PRE 20371.28 Portier-Recepcjonista potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących  w firmach, instytucjach lub gabinetach, w których funkcjonuje portiernia lub/i recepcja.

Certyfikat ICVC/PRE 20371.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Portier-Recepcjonista m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat organizacji pracy, zadań i obowiązków na stanowisku Portier-Recepcjonista
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 3. Znajomość zasad pomocy przedmedycznej
 4. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 5. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 6. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 7. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących obiektu/terenu
 8. Umiejętność asertywnej komunikacji
 9. Umiejętność ustalania porządku pracy
 10. Wiedza na temat obowiązków pracodawcy
 11. Podstawowa znajomość zagadnień prawnych związanych z pracą na stanowisku Portier-Recepcjonista
 12. Wiedza na temat obowiązków i praw pracownika
 13. Znajomość zasad ustalania wymiaru urlopu i dotyczących zwolnień
 14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji

Certyfikat ICVC/PN 20021.24 Pomoc Nauczyciela – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/PN 20021.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomoc Nauczyciela, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pomoc nauczyciela
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/PB 20001.27- Pracownik Administracyjno-Biurowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PB 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 5. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 6. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 7. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 8. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 9. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 10. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 11. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 12. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 13. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 15. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 16. Umiejętność logicznego myślenia
 17. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBK 20020.38- Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBK 20020.38jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego z el. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 6. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 7. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 12. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 13. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
 14. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 15. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 16. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 17. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 18. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PBM 20009.10 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20009.1062 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/PORS 20020.41- Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PORS 20020.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu P Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 Pracownik Administracyjno-Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Gospodarczy, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6 Znajomość Kodeksu Pracy

 1. Wiedza dotycząca procesów HR
 2. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 3. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 4. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich

11.Umiejętność wystawiania  zaświadczeń pracowniczych

12.Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31- Pracownik Biurowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BO 20002.22 Pracownik biurowy branży OZE – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/BO20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik biurowy branży OZE, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat branży OZE
 2. Podstawowa wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego 
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy 
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Podstawowa wiedza na temat baz danych
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Zaawansowana wiedza na temat obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych, w tym urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, faksów i czytników kodów
 13. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 14. Umiejętność zarządzania procedurami biurowymi
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 Pracownik Biurowy Małej Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy Małej Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków)
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – praca zespołowa
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Znajomość narzędzi marketingu
 7. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 10. Umiejętność pracy w zespole
 11. Umiejętność myślenia kreatywnego
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 13. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 14. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 15. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 16. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 17. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 18. Znajomość zasad pozycjonowania

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10  Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy w marketingu
 4. Wiedza z zakresu różnorodności form reklamy internetowej
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, gromadzenia danych i identyfikacji osób w internecie
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 8. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 9. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BIU 20001.33- Pracownik Biurowy z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIU 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

7.Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego

8.Umiejętność prawidłowej korekty faktury

9.Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów

10.Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych

 1. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa

12.Wiedza na temat podstaw rachunkowości.

13.Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

 1. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 2. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 3. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6 Znajomość Kodeksu Pracy

 1. Wiedza dotycząca procesów HR
 2. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 3. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 4. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich

11.Umiejętność wystawiania  zaświadczeń pracowniczych

12.Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PBF 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach pracownika biurowego, stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/ICVC/PBF 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 11. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 12. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 13. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 14. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii  i zasad rachunkowości
 15. Wiedza z zakresu socjologii i psychologii pracy
 16. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15- Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

 

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami

ergonomii.

 1. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 2. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 3. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 7. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 8. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 9. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 14. Umiejętność logicznego myślenia
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

10.Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości

11.Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa

12.Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych

 1. Umiejętność logicznego myślenia
 2. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 3. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

17.Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 

18.Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

10.Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości

11.Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa

12.Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych

 1. Umiejętność logicznego myślenia
 2. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 3. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBK 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBK 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 – Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach operacyjnych, związanych z logistyką i administracją.

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z Elementami Logistyki, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
 2. Wiedza z zakresu strategicznych aspektów związanych z logistyką
 3. Wiedza na temat strategii logistycznych
 4. Wiedza z zakresu komunikacji i transporcie w logistyce
 5. Wiedza z zakresu uwarunkowań działalności podstawowych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego)
 6. Umiejętność organizacji procesu transportowo-spedycyjnego w transporcie morskim, transporcie kolejowym, transporcie drogowym i transporcie lotniczym
 7. Podstawowa wiedza z zakresu magazynowania dóbr, w tym funkcje i rodzaje magazynów, zagospodarowanie magazynów
 8. Znajomość procesów magazynowych i łańcuchów dostaw
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, takich jak: komputery, plotery, drukarki, kserokopiarki, skanery
 10. Umiejętność obsługi urządzeń niezbędnych do obróbki, ochrony i oprawy dokumentów, w tym: laminatorów, bindownic, termobindownic
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w zespole i w kontakcie z klientem
 12. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 13. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych, monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu

Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 

 1. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 2. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 3. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 4. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 5. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 8. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 9. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 10. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 16. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 17. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych z dostępem do kasy fiskalnej.

 

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PS 20001.29- Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PS 20001.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu , m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – ustawa
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, zasady przedstawiania i tytułowania
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43- Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż.
 7. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.
 8. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

10.Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

 

Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 4. Znajomość narzędzi promocji
 5. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 6. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 7. Wiedza na temat public relations
 8. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Umiejętność myślenia kreatywnego
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 13. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 14. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 15. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 16. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 17. Znajomość zasad pozycjonowania
 18. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji
 19. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z Elementami Social Media – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Social Media, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BES 2001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BES 2001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 15. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 16. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 18. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 19. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.

Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 Pracownik Budownictwa Ekologicznego potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych budowalnych związanych z budownictwem ekologicznym.

 

Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budownictwa Ekologicznego, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych
 4. Znajomość systemów opartych na OZE i biopaliwach
 5. Wiedza na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego
 6. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 7. Widza na temat finansowania inwestycji fotowoltaicznych w Polsce
 8. Wiedza z zakresu montażu
 9. Znajomość zasad działania energii odnawialnej
 10. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 Pracownik Call Center – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

 

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Call Center, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 Pracownik ds. Administracji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Administracji, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administracyjnego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u pracowników administracyjnych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 – Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

7.Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego

8.Umiejętność prawidłowej korekty faktury

9.Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów

10.Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych

 1. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa

12.Wiedza na temat podstaw rachunkowości.

13.Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

 1. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 2. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 3. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 7. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 Pracownik ds. Analizy Finansowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Analizy Finansowej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Analizy Finansowej
 2. Umiejętność dokonania wstępnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 3. Umiejętność analizy przepływów pieniężnych
 4. Umiejętność analizy płynności finansowej
 5. Umiejętność analizy rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów
 6. Umiejętność analizy stanu i struktury zadłużenia
 7. Umiejętność analizy zdolności firmy do obsługi długu, w tym analizy zdolności kredytowej
 8. Umiejętność analizy sprawności gospodarowania, w tym rotacji komponentów kapitału obrotowego
 9. Wiedza z zakresu podstaw analizy kosztów
 10. Znajomość metod syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

11.Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych
 2. Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 7. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 8. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 9. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 10. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 11. Wiedza dotycząca środków trwałych
 12. Umiejętność przygotowania rocznych sprawozdań finansowych
 13. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (poziom B1)

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56– Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 7. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 8. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 9. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 10. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 11. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 12. Wiedza dotycząca środków trwałych
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 14. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 15. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 16. Umiejętności analityczne
 17. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC PHR 20021.13 – Pracownik HR  w Małej Organizacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących
w  agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

 

Certyfikat ICVC/ PHR 20021.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik HR  w małej organizacji, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PHR 20021.12- Pracownik ds. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

 

Certyfikat ICVC/PHR 20021.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/POK 20011.11 Pracownik ds. Obsługi Klienta- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/POK 20011.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19 Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 17. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 18. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.50 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami Obsługi Biura

Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.50 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami Obsługi Biura

Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Ds. Rachunkowości i Księgowości z elementami Obsługi Biura
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 18. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 19. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 20. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów

Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Umiejętność obsługi programów księgowych
 18. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PRK 20006.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/ PRK 20006.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 Pracownik ds. Administracji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Administracji, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administracyjnego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u pracowników administracyjnych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 – Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

7.Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego

8.Umiejętność prawidłowej korekty faktury

9.Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów

10.Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych

11.Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa

12.Wiedza na temat podstaw rachunkowości.

13.Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

 1. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 2. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 3. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 7. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

SUPLEMENT do Certyfikatu ICVC/PDH 20020.50 Pracownik Działu Handlowego – Techniki Sprzedaży

potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

 

W ZAKRESIE WIEDZY

 1. Zna zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Posiada wiedzę na temat przygotowania oferty handlowej
 3. Zna zasady wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Posiada wiedzę dotyczącą etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 5. Zna zasady skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 6. Posiada wiedzę dotyczącą roli marketingu w procesie sprzedaży
 7. Posiada praktyczną wiedzę strategii i taktyk negocjacyjnych

 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

 1. Posiada umiejętności autoprezentacyjne
 2. Potrafi występować publicznie
 3. Potrafi prowadzić spotkania sprzedażowe
 4. Potrafi operować rożnymi technikami sprzedaży
 5. Posiada umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 6. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe
 7. Posiada umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz zdolność do rozwiązywania konfliktu
 8. Potrafi odpowiednio reagować na zastrzeżenia klienta
 9. Potrafi organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 10. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 11. Potrafi umiejętnie podejmować szybkie i samodzielne decyzje

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 1. Zna zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 2. Posiada pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 3. Potrafi budować długotrwałe relacje z klientami
 4. Zna zasady prowadzenia korespondencji mailowej
 5. Potrafi pracować w zespole.
 6. Przestrzega zasad kultury i etyki.

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 Pracownik E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych w sieci.

 

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/PFP 2002057 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFP 2002057 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych z elementami Pielęgnacji Zieleni, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji ogrodu, w tym stylów ogrodów oraz pojęcia siatki i jej wykorzystania w projektowaniu.
 10. Umiejętność funkcjonalnego podziału ogrodu.
 11. Umiejętność stylizowania ogrodu oraz tworzenia kompozycji.
 12. Umiejętność doboru i lokowania roślin biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne powierzchni.
 13. Znajomość czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin.
 14. Znajomość zasad segregacji odpadów
 15. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFP 2002056 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Pracach Prostych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 Pracownik Fizyczny w Produkcji i w Pracach Prostych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PFPP 20050.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny w Produkcji w Pracach Prostych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość form organizacji produkcji
 11. Umiejętność przeprowadzania kontroli jakości produktów
 12. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych- postępowanie zgodne z obowiązującymi instrukcjami stanowiskowymi
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PF 20420.99  Pracownik Fizyczny – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PF 20420.99 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Fizyczny, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 7. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 8. Znajomość zasad segregacji odpadów
 9. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 10. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Certyfikat ICVC/PG 20002.23 Pracownik Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PG 20002.23  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PGAZ 20021.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Aranżacją Terenów Zielonych
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Szeroko pojęta wiedza z zakresu aranżacji terenów zielonych

Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia. 

 

Certyfikat ICVC/PGM 20020.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z elementami Magazynu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego
 12. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej
 13. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 14. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu
 15. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 Pracownik Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków, jego wyposażenia oraz ochrony mienia

 

Certyfikat ICVC/PGO 20021.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z Ochroną Mienia
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 11. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 12. Umiejętność odbioru i nadania przesyłek kurierskich i pocztowych
 13. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 14. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 15. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu

Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

 

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Wiedza na temat zasad dozorowania instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych i prac awaryjnych, prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 1. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 2. Podstawowa znajomość obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

Certyfikat ICVC/PGPB 20021.52 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Pracy Biurowej
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego

Certyfikat ICVC/LGM 20021.37 Pracownik Logistyki z el. Gospodarki Magazynowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży TSL   (Transport- Spedycja-Logistyka)

 

Certyfikat ICVC/LGM 20021.37 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Logistyki z el. Gospodarki Magazynowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca organizowania transportu samochodowego
 2. Wiedza dotycząca organizowania transportu lotniczego
 3. Wiedza dotycząca organizowania transportu kolejowego
 4. Znajomość dokumentacji przewozowej
 5. Umiejętność sporządzania dokumentacji transportowej, ubezpieczeniowej
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących transportu
 7. Umiejętność pozyskiwania zleceń
 8. Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej – struktura rozmowy wychodzącej i przychodzącej
 10. Wiedza dotycząca prowadzenia spotkań biznesowych
 11. Umiejętności negocjacyjne – znajomość faz i technik negocjacyjnych
 12. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 13. Duża odporność na stres – radzenie sobie ze stresem
 14. Umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie
 15. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 16. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 17. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 18. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania

Certyfikat ICVC/POB 20002.24 – Pracownik Obsługi Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POB 20002.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Obsługi Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 7. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07- Pracownik Obsługi Sekretariatu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Obsługi Sekretariatu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku Pracownik Obsługi Sekretariatu – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/PO 20002.19 Pracownik ochrony – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach ochrony, centrach handlowych, punktach sprzedażowych, usługowych, osiedlach mieszkaniowych i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/PO 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ochrony, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność koncentracji uwagi, podzielność uwagi
 2. Umiejętność obserwacji i dobra pamięć
 3. Dobry refleks
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 6. Sprawność sensomotoryczna
 7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 8. Umiejętność prawidłowej oceny zdarzeń
 9. Umiejętność szybkiej reakcji adekwatnej do zaistniałej sytuacji
 10. Wysoka odporność na stres
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 13. Wiedza dotycząca zasad związanych z poruszaniem się ludzi oraz pojazdów na chronionym obiekcie/terenie
 14. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących chronionego obiekt/terenu
 15. Wiedza dotycząca kontaktu ze wszystkimi służbami, z którymi należy współdziałać w przypadku sytuacji zagrożenia.

Certyfikat ICVC/SPR 20019.24 Pracownik Organizacji i Pomocy Sprzedaży Z Podstawami Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SPR 20019.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik organizacji i pomocy sprzedaży z podstawami rachunkowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy i organizacja pracy na stanowisku Pracownik Organizacji i Pomocy Sprzedaży Z Podstawami Rachunkowości
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Podstawowa wiedza na temat zasad magazynowania i transportowania towarów
 8. Znajomość zasad fakturowania i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość podstawowych pojęć związanych z rachunkowością i zasad rachunkowości
 12. Wiedza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 13. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 14. Wiedza odnośnie klasyfikacji i sposób ujmowania przychodów, kosztów, układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów
 15. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Wartość początkowa środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia
 18. Metody amortyzacji środków trwałych
 19. Wycena bilansowa środków trwałych
 20. Wartości niematerialne i prawne
 21. Majątek Obrotowy Oraz Kapitały Własne I Obce (Zobowiązania)
 22. Zapasy – rodzaje i ewidencja
 23. Kapitał własny i jego elementy
 24. Zobowiązania długoterminowe
 25. Zobowiązania krótkoterminowe

Certyfikat ICVC/PP 20020.77 Pracownik prac prostych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PP 20020.77 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik prac prostych, m.in, takie jak:

 

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 12. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji

Certyfikat ICVC/PFP 20029.96  Pracownik prac prostych z el. magazynu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych lub magazynach.

 

Certyfikat ICVC/PFP 20029.96  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik prac prostych z el. magazynu, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 3. Znajomość zasad ergonomii w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych w budynku i jego otoczeniu,
 4. Wiedza na temat postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (pożar, wypadek etc.)
 5. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 6. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych oraz pracach gospodarczych towarzyszących prowadzeniu ogrodów
 7. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 8. Umiejętność obsługi oraz konserwacji narzędzi i urządzeń potrzebnych przy pracy na stanowisku konserwator budynków
 9. Znajomość zasad segregacji odpadów
 10. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 11. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 12. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 13. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 14. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 15. Znajomość i realizacja procesów m