Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Administrator Baz Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Baz Danych, m.in, takie jak:

 

 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 11. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 12. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 ADMINISTATOR STRON INTERNETOWYCH/ADMINISTRATOR BAZ DANYCH/

PROGRAMISTA STRON WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 3. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 4. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 5. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 6. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 7. Wiedza z zakresu definicji stylów
 8. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 9. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 10. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 11. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 12. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 13. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 14. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 15. Okresowa aktualizacja systemu
 16. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 17. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 18. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 19. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 20. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 21. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 22. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 23. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 Administrator Stron Internetowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Stron Internetowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 2. Umiejętność zarządzania serwerem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej
 3. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 4. Umiejętność przywrócenia strony w razie awarii
 5. Umiejętność analizowania ruchu na stronie, jej obciążenia i optymalizacja
 6. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 7. Umiejętność stworzenia kopii awaryjnej
 8. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Znajomość słownictwa technicznego związanego z administrowaniem stron internetowym w języku angielskim ( języki prezentacji i programowania stron)
 15. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy), m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość podstawy technologii ASP.NET
 2. Umiejętność tworzenia stron ASP.NET
 3. Umiejętność stosowania Visual Basic NET
 4. Umiejętność stosowania obiektów ASP.NET w językach C# i VB
 5. Wiedza z zakresu podstaw tworzenia formularzy internetowych
 6. Umiejętność kontrolowania poprawności stron ASP.NET
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 10. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 11. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany), m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu bazy danych w ASP.NET.
 2. Wiedza z zakresu bazy danych w ADO.NET.
 3. Znajomość XML w ASP.NET.
 4. Umiejętność obsługi danych XML + ASP.NET.
 5. Umiejętność obsługi plików na serwerze w ASP.NET.
 6. Wiedza na temat pamięci podręcznej w ASP.NET.
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET.
 8. Rozwinięta umiejętność zabezpieczenia serwisów WWW w stronach ASP.NET.
 9. Wiedza z zakresu konfiguracji i wdrożeń aplikacji ASP.NET.
 10. Umiejętność testowania stron ASP.NET.
 11. Umiejętność analitycznego myślenia
 12. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresy podstaw prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Umiejętność przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych
 3. Znajomość definicji oraz podstaw przetwarzania danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu roli oraz zadań inspektora ochrony danych osobowych
 5. Umiejętność wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie społecznym
 6. Szeroko pojęta wiedza z zakresu polityki przetwarzania danych osobowych
 7. Umiejętność analizy ryzyka jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 8. Znajomość konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z przepisami
 9. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
 10. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 11. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 12. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 E-commerce– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu E-commerce m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku E-commerce
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 4. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 5. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 6. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 7. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 8. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 9. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 10. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 11. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 15. Wiedza na temat public relations
 16. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 Grafik Komputerowy potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/GK 20004.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafika Komputerowego m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 3. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 4. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 5. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 6. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 7. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 8. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 9. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 12. Radzenie sobie ze stresem
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 Grafik Komputerowy Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/ACD 20020.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Grafik Komputerowy Auto Cadm.in, takie jak:

 

 1. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 2. Znajomość programu Auto Cad
 3. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 4. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 5. Wiedza dotycząca rodzaju papieru i technik druku
 6. Wiedza dotycząca sporządzania kalkulacji usługi graficznej
 7. Umiejętność optymalizowania otrzymanych materiałów graficznych
 8. Umiejętność przygotowywania składu materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku
 9. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 10. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów
 11. Wysoki poziom kreatywności
 12. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu
 13. Radzenie sobie ze stresem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym
 16. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Certyfikat ICVC/KK 20021.36 Kurs Komputerowy- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stanowisko komputerowe

 

Certyfikat ICVC/KK 20021.36 wydawany osobom, które ukończyły kurs komputerowy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat przeglądania, szukania i filtrowania informacji
 2. Szeroko pojęta wiedza na temat przeglądarek internetowych (korzystanie, porównywanie, instalacja, elementy oraz ustawienia)
 3. Umiejętność zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarce
 4. Znajomość narzędzi komputerowych
 5. Szeroko pojęta wiedza z zakresu użytkowania komputera
 6. Znajomość terminologii związanej z bezpieczeństwem
 7. Wiedza z zakresu ochrony urządzeń (zabezpieczenie komputera przed włamaniem lub kradzieżą; bezpieczeństwo systemu operacyjnego; bezpieczeństwo przeglądarki internetowej itp.)
 8. Umiejętność tworzenia dokumentów elektronicznych oraz ich organizacji
 9. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 10. Wiedza z zakresu budowy komputera i urządzeń cyfrowych oraz ich naprawy
 11. Znajomość zasad BHP
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

  

Certyfikat ICVC/MES 20023.42 Magazynier z el. E-marketingu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MES 20023.42 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z el. E-marketingu m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu oraz przepisów BHP
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 1. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 2. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 3. Wiedza na temat public relations
 4. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 5. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy

Certyfikat ICVC/MOK 20021.69  Magazynier z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/MOK 20021.69  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Magazynier z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Wiedza na temat zakresu obowiązków pracownika magazynowego.
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza na temat odpowiedzialności za powierzone mienie.
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/MICS 20021.48 Marketing Internetowy E-Commerce i Social Media– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/MICS 20021.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing Internetowy E-Commerce i Social Media, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Marketing Internetowy E-Commerce i Social MediaWiedza z zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 Specjalista ds. Marketingu z Elementami Grafiki Komputerowej  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji w dziale marketingu, przy planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych, przygotowaniu ofert handlowych i materiałów reklamowych.

 

Certyfikat ICVC/MGK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Marketing z Elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży.
 2. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta.
 3. Znajomość podstaw grafiki komputerowej.
 4. Wiedza na temat wdrażania strategii i metod promocji.
 5. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych.
 6. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów.
 7. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami.
 8. Znajomość podstawowych zasad obsługi programów graficznych.
 9. Znajomość zasad pozycjonowania.
 10. Wysoki poziom kreatywności.
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.
 12. Radzenie sobie ze stresem.
 13. Umiejętność samodzielnego planowania pracy.
 14. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 15. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Certyfikat ICVC/MEM 20007.22 Menager E-Marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych w sieci.

 

Certyfikat ICVC/MEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Menager E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Menager E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/MA 20582.00 Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadających aplikacje internetowe, branży informatycznej czy działach bankowych.

 

Certyfikat ICVC/MA 20582.00 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Microsoft Azure – implementacja i wdrażanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, m.in, takie jak:

 

 

 

 1. Wiedza na temat protokołów internetowych oraz ich działania
 2. Wiedza na temat technologii webowych oraz ich działania
 3. Wiedza dotycząca bezpieczeństwa aplikacji webowych
 4. Znajomość technologii i środowisk obsługiwanych przez Azure App Service
 5. Umiejętność wirtualizacji w Microsoft Azure
 6. Wiedza dotycząca usługi AKS (Azure Kubernetes Service)
 7. Umiejętność uruchomienia aplikacji w środowisku Node.js z wykorzystaniem usługi Azure App Service i Azure Cognitive Search
 8. Wiedza na temat przechowywania zasobów aplikacji internetowych – Azure Blob Storage
 9. Umiejętność przygotowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym Node.js do obsługi zasobów w Azure Blob Storage
 10. Umiejętność publikacji w chmurze Microsoft Azure

SUPLEMENT do Certyfikatu ICVC/MDT 20020.47 Moderator Design Thinking

potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

W ZAKRESIE WIEDZY

 1. Posiada wiedzę na temat zjawisk zachodzących w firmach i organizacjach
 2. Zna warunki i możliwości podnoszenia efektywności i odkrywania prawdziwych potrzeb klientów
 3. Zna etapy metody Design Thinking: empatię, definiowanie, generowanie i selekcję pomysłów, prototypowanie i testowanie
 4. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających proces Design Thinking w pracy Moderatora
 5. Zna rolę, zadania i wyzwania w pracy Moderatora
 6. Posiada wiedzę z zakresu procesu grupowego
 7. Zna zasady efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

 1. Posiada umiejętności autoprezentacyjne
 2. Potrafi występować publicznie
 3. Potrafi stosować metody, techniki oraz narzędzia wspierające proces Design Thinking w na poszczególnych etapach procesu
 4. Posiada umiejętności potrzebne do prowadzenia warsztatów i procesów z grupą metodą design thinking
 5. Potrafi przeprowadzić spotkanie
 6. Potrafi dopasować metody Design thinking w różnych typów organizacji
 7. Posiada umiejętność zwiększenia potencjału innowacyjnego organizacji
 8. Posiada umiejętność zwiększenia puli wartościowych pomysłów podczas spotkań kreatywnych

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 1. Zna zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 2. Podsiada wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obserwacji, kompetencje interpersonalne, asertywność, umiejętność znajdowania kompromisu i łagodzenia konfliktów
 3. Posiada pewność siebie, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 4. Zna zasady prowadzenia korespondencji mailowej
 5. Potrafi pracować w zespole.
 6. Przestrzega zasad kultury i etyki.

Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 MS Excel- podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/MSE 20065.08 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu MS Excel- podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych, m.in, takie jak:

 

 

 

 1. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 2. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 3. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 4. Wiedza na temat dostępności cyfrowej
 5. Umiejętność tworzenia dostępnych treści w MS Excel
 6. Umiejętność formatowania komórek i ich zawartości
 7. Umiejętność sprawdzania ułatwień dostępu
 8. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań
 9. Umiejętność wykrywania problemów z dostępnością w pakiecie MS Office
 10. Wiedza z zakresu procesu planowania zapewnienia dostępności cyfrowej
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych

Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 Obsługa baz danych Access- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w prywatnych przedsiębiorstwach, placówkach państwowych, działach analitycznych, audytorskich, informatycznych .

 

Certyfikat ICVC/OBA 27002.87 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa baz danych Access, m.in, takie jak:

 

 

 1. Znajomość podstaw programu Microsoft Access
 2. Wiedza na temat przydatnych skrótów klawiaturowych w pracy z bazami danych.
 3. Znajomość zasad tworzenia wydajnych i efektywnych baz.
 4. Umiejętność pracy z tabelami
 5. Umiejętność przygotowania i obsługi formularzy
 6. Umiejętność pobierania danych ze źródeł zewnętrznych
 7. Znajomość kwerendy w Microsoft Access
 8. Umiejętność zabezpieczania bazy danych hasłem

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i wnętrz, urbanistyką, geodezją, elektroniką itp.

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad m.in. , takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad
 2. Znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy wyposażonym w komputer
 3. Wiedza na temat zasad wykonywania rysunków 2D i 3D
 4. Znajomość programu Auto Cad
 5. Umiejętność korzystania z funkcji i narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Auto Cad
 6. Wiedza na temat zasad posługiwania się programem Auto Cad
 7. Znajomość wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania rysunku 2D/3D
 8. Umiejętność dostosowywania rysunków do potrzeb zamawiającego i wymogów technicznych
 9. Umiejętność przygotowywania rysunków do druku
 10. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej i telefonicznej
 12. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 13. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym

Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 Obsługa Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OSI 20021.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Obsługa Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 5. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 6. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 7. Umiejętność obsługi komputera
 8. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 9. Znajomość Prestashop
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Operator Wprowadzania Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Operatora Wprowadzania Danych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji analogowych
 2. Wiedza dotycząca wprowadzania i przetwarzania informacji cyfrowych
 3. Znajomość zasad przechowywania i archiwizowania informacji z wykorzystaniem odpowiednich nośników danych
 4. Wiedza z zakresu wprowadzania danych za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. skaner
 5. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 6. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 7. Znajomość podstawowych funkcji programów CRM
 8. Umiejętność tworzenia nowych rekordów i edytowania istniejących
 9. Wiedza z zakresu kompresowania danych
 10. Wiedza na temat zarządzania danymi w komputerze
 11. Umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, służącym do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania informacji
 12. Znajomość oprogramowania operacyjnego i systemowego
 13. Znajomość zasad zapewniających bezpieczeństwo usług informacyjnych
 14. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 Photoshop CC – poziom podstawowy– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne projektantów, twórców stron internetowych, grafików, fotografów i kreatywnych profesjonalistów.

 

Certyfikat ICVC/SPH 20872.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do posługiwania się programem Photoshop CC na poziomie podstawowym m.in, takie jak:

 

 

 1. Znajomość obszaru pracy w programie Adobe Photoshop (pasek narzędzi, pasek stanu, obszar roboczy, zmiany interfejsu.
 2. Umiejętność pracy na warstwach, stosowania stylów warstw, kopiowania warstw, opcji mieszania warstw.
 3. Umiejętność zmiany właściwości obiektu, sposobów zaznaczenia/selekcji, rysowania.
 4. Umiejętność stosowania filtrów do efektów specjalnych.
 5. Umiejętność wprowadzania i edycji tekstu, ustawienia tekstu, rasteryzacji.
 6. Wiedza na temat programu Photoshop – historia, zasady działania narzędzi i panelu opcji, poprawne tworzenie plików.
 7. Umiejętność automatyzacji pracy w Photoshopie.
 8. Znajomość bazy darmowych zdjęć- banki zdjęć, kredyty, pobieranie, rozpakowywanie, podział na rastry i wektory.
 9. Umiejętność pracy z grafiką wielkoformatową, ustawieniem specyfikacji drukarskiej.
 10. Umiejętność korzystania z dopasowania w Photoshopie, cieni, półcieni, HDR, przyciemniania i rozjaśniania elementów.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10  Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy w marketingu
 4. Wiedza z zakresu różnorodności form reklamy internetowej
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, gromadzenia danych i identyfikacji osób w internecie
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 8. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 9. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15- Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

 

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami

ergonomii.

 1. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 2. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 3. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 7. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 8. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 9. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z Elementami Social Media – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Social Media, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19 Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 17. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 18. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax

Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PRK 20005.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Komputera i Programów Księgowych
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Umiejętność obsługi programów księgowych
 18. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PROK 20021.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Rachunkowości z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta umiejętność obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 Pracownik E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych w sieci.

 

Certyfikat ICVC/PEM 20007.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik E-Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Umiejętność kreowania wizerunku firmy na stronach www
 7. Znajomość narzędzi marketingu online
 8. Znajomość zasad SEO i narzędzi Google Analytics
 9. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność myślenia kreatywnego
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

 

Certyfikat ICVC/PGK 20021.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy z el. Obsługi Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad konserwacji i utrzymania stanu budynku
 4. Praktyczna umiejętność utrzymywania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zasad dezynfekcji pomieszczeń
 5. Wiedza na temat zasad pielęgnacji terenów zielonych
 6. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 7. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 8. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 9. Wiedza na temat zasad dozorowania instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 10. Umiejętność wykonywania prostych prac naprawczych i prac awaryjnych, prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych
 1. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 2. Podstawowa znajomość obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 – Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PPH 20007.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej i administracyjnej
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 5. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 6. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 8. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 9. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 10. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 11. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 13. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 14. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/POK 20001.10 Pracownik z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Pracownik Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SI 20025.43 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości–  potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie.

 

Certyfikat ICVC/SI 20025.43 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości
 2. Wiedza z zakresu kategorii informacji, rodzajów informacji i bezpieczeństwa informacji
 3. Znajomość elementów kształtujących wizerunek firmy
 4. Umiejętność stosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających wizerunek firmy
 5. Znajomość podstawowych narzędzi marketingowych
 6. Wiedza na temat kanałów sprzedaży – sklep internetowy, aukcje internetowe, Facebook
 7. Umiejętność optymalizacji sklepu pod kątem SEO i wyszukiwarki Google
 8. Wiedza na temat reklamy w Social Mediach
 9. Znajomość procedur otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 10. Wiedza na temat źródeł finansowania działalności
 11. Wiedza na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy
 12. Znajomość aspektów finansowych prowadzenia działalności – pojęcia przychodu, dochodu, kosztów, form opodatkowania
 13. Umiejętność prowadzenia sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta

– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

 

Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 13. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 14. Widza na temat sprzedaży internetowej
 15. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 16. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 17. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 18. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 19. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 20. Umiejętność pracy w zespole
 21. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach obsługi klienta i działach Call Center.

 

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, rodzaje zadań i znajomość pojęcia telemarketingu
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 3. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 4. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 5. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 6. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 7. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 8. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 9. Wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i praw konsumenta
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie
 16. Zdolność operowania ceną, umiejętności sprzedażowe oparte o potrzebę korzyści
 17. Znajomość technik negocjacyjnych

Certyfikat ICVC/PP 27003.88 Programowanie w języku Python- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach informatycznych, zajmujących się programowaniem w języku Python, branży IT Consulting oraz Big Data oraz Data Engineer

 

Certyfikat ICVC/PP 27003.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programowanie w języku Python m.in, takie jak:

 

 

 1. Umiejętność instalacji i konfiguracji środowiska programistycznego
 2. Wiedza na temat zmiennych i operowania nimi
 3. Znajomość matematyki w Pythonie
 4. Znajomość logiki w Pythonie
 5. Wiedza na temat kolekcji
 6. Wiedza na temat funkcji
 7. Umiejętność obsługi plików
 8. Znajomość modułów
 9. Wiedza na temat klas i obiektów

Certyfikat ICVC/PAI 20077.23 Projektowanie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework’a Bootstrap- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PAI 20077.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie Aplikacji Internetowych z Wykorzystaniem PHP, MySQL oraz Framework’a Bootstrap, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność budowy pełnoprawnego serwisu internetowego z własną bazą danych przy wykorzystaniu PHP, MySQL i Framework’a Bootstrap
 2. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 3. Wiedza z zakresu definicji stylów
 4. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania aplikacji internetowych
 5. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 6. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji aplikacji internetowych
 7. Znajomość systemu CMS WordPress
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/PMS 20833.05 Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie w dziale informatycznym oraz Software House.

 

Certyfikat ICVC/PMS 20833.05  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Programowanie mikrokontrolerów, kontrolerów i układów scalonych
 2. Umiejętność doboru środowiska programistycznego do programowania STM32.
 3. Wiedza na temat programowania GPIO mikrokontrolera.
 4. Wiedza na temat programowania SYSTick.
 5. Wiedza na temat programowania generatora PLL.
 6. Wiedza w zakresie Timerów i liczników.
 7. Umiejętność programowania PWM.
 8. Umiejętność programowania USART.
 9. Wiedza z zakresu programowania SP1.
 10. Wiedza z zakresu programowania I2C.
 11. Wiedza w zakresie przetwornika ADC/DAC.
 12. Wiedza na temat współpracy mikrokontrolera z wyświetlaczem (bazujący na HD44780).
 13. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 Programista Stron WWW – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/PWB 20021.50 Programista WEB- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PWB 20021.50 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista WEB, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/PAD 20020.44 Projektant i Administrator Baz Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PAD 20020.44 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektant i Administrator Baz Danych, m.in, takie jak:

 

 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Projektowanie baz danych
 11. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 12. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 13. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów

Certyfikat ICVC/PSI 20021.19 Projektant Stron WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektant Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/PTS 20082.20 Projektowanie i Tworzenie Stron WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PTS 20082.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Projektowanie i Tworzenie Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 4. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 5. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 6. Wiedza z zakresu definicji stylów
 7. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 8. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 9. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 10. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 11. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 12. Umiejętność analitycznego myślenia
 13. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 14. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 16. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 17. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/PK 20004.22 Prototypowanie 3D potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/PK 20004.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Prototypowanie 3D m.in, takie jak:

 

 

 1. Umiejętność tworzenia i rozmieszczenia szkicu, wyciągania szkicu, wymiarowania obiektu, modelowania obiektu bazowego.
 2. Umiejętność projektowania brył obrotowych.
 3. Umiejętność projektowania brył o skomplikowanych kształtach.
 4. Wiedza dotycząca technologii oraz maszyn wykorzystywanych w procesach druku 3D.
 5. Umiejętność samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych.
 6. Umiejętność przygotowania procesu wydruku obiektu na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D.
 7. Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu.
 8. Umiejętność doboru parametrów procesu druku 3D.
 9. Umiejętność modelowania dodatkowych elementów np. zaokrągleń, faz.
 10. Umiejętność modelowania zespołów.
 11. Umiejętność przygotowywanie pliku do wydruku 3D.
 12. Wiedza odnośnie potencjalnego wpływu warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu.
 13. Umiejętność uruchamiania drukarki, monitorowania przebiegu procesu druku oraz podejmowania czynności zmierzających do finalizacji tego procesu.
 14. Znajomość procedur z zakresu powierzonych do pracy materiałów.
 15. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Umiejętność pracy w zespole projektowym.
 17. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 – Przedstawiciel Handlowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach handlowych i sprzedażowych.

 

Certyfikat ICVC/PHK 20012.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Przedstawiciela Handlowego z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych
 3. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 4. Znajomość zasad prowadzenia spotkań handlowych – struktura rozmowy sprzedażowej,
 5. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży, prospecting rynku
 6. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 7. Budowanie długofalowych relacji z klientami, rola obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej
 8. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 9. Wiedza dotycząca roli marketingu w procesie sprzedaży
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii i taktyk negocjacyjnych
 11. Umiejętność rozpoznawania źródeł konfliktu, rodzaju konfliktu oraz  zdolność do rozwiązywania konfliktu
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta
 13. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 14. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 15. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, internetowa)
 16. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 17. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń takich jak: skaner, drukarka, fax

Certyfikat ICVC/SPRM 20012.10 Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SPRM 20012.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. PR, Reklamy, Marketingu i Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SPR 26700.11 Specjalista ds. programowania robotów i sterowników przemysłowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, przy pracy stanowisk zrobotyzowanych, jako programista, w firmach IT i innych.

Certyfikat ICVC/SPR 26700.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. programowania robotów i sterowników przemysłowych, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 3. Umiejętność analitycznego myślenia
 4. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 5. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 6. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 7. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
 8. Podstawowa wiedza na temat Programów (języków programowania itp.)
 9. Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych (macierzy, znajomość brył przestrzennych itp.)
 • Umiejętność posługiwania się PLC, wiedza na temat urządzenia.
 • Wiedza na temat podstawowych zwrotów w j. angielskim w robotyce, programowaniu oraz ich funkcje.

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds.  Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowejz zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 5. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 6. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 7. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 10. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 11. Widza na temat sprzedaży internetowej
 12. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 13. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 14. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 15. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu, m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 Sprzedawca z Modułem E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Modułem E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Modułem E-Marketingu
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie

Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 18. Wiedza z zakresu rachunkowości
 19. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 20. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 21. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 22. Znajomość zasad fakturowania

Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60  Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera z zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Widza na temat sprzedaży internetowej
 13. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/ABD 20342.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w branży elektryczno-elektronicznej, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych na stanowiskach takich jak programista, administrator baz danych.

 

Certyfikat ICVC/ABD 20342.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, m.in, takie jak:

 1. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Znajomość zasad tworzenia witryn i aplikacji internetowych
 3. Wiedza na temat lokalnych systemów baz danych
 4. Umiejętność tworzenia i administrowania bazami danych
 5. Znajomość zasad tworzenia aplikacji desktopowych i mobilnych
 6. Umiejętność tworzenia stron i aplikacji internetowych
 7. Wiedza na temat technologii MS SQL Server
 8. Umiejętność implementacji zaprojektowanej bazy danych
 9. Znajomość podstaw języka SQL
 10. Umiejętność tworzenia zapytań do baz danych SELECT

Certyfikat ICVC/TMD 20021.39  Tworzenie modeli 2D i 3D potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www itp.

 

Certyfikat ICVC/TMD 20021.39  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Tworzenie modeli 2D i 3D, takie jak:

 1. Wiedza z zakresu modelowania 2D i 3D: zasady geometrii, rodzajów modelowania i oprogramowania.
 2. Wiedza z zakresu modelowania siatkowego: omówienie techniki modelowania siatkowego, w tym tworzenia i edycji siatek, łączenia obiektów, stosowania materiałów, tekstur i świateł oraz korzystania z narzędzi siatkowych.
 3. Wiedza z zakresu modelowania powierzchniowego: techniki modelowania powierzchniowego, w tym tworzeniem płaskich i krzywych powierzchni, stosowaniem efektów oświetleniowych, cieniowania i tekstur oraz edycją powierzchni.
 4. Wiedza z zakresu Modelowania parametrycznego: modelowanie parametryczne, umożliwiające tworzenie modeli opartych na parametrach i łatwej edycji ich właściwości, takich jak wymiary, materiały i tekstury.
 5. Umiejętność projektowania architektonicznego: techniki projektowania budynków, wnętrz i krajobrazów przy użyciu oprogramowania do modelowania 2D i 3D, takiego jak SketchUp, Revit, Blender.
 6. Umiejętność modelowania postaci: techniki modelowania postaci ludzkich i nieludzkich, w tym tworzenia siatek, nadawania kształtu i edycji szczegółów, takich jak twarze, ubrania i ruch.
 7. Umiejętność tworzenia animacji: techniki tworzenia animacji 3D, takimi jak animacja szkieletowa, animacja klucz-klatka i animacja oparta na symulacji.
 8. Znajomość Rendering’u: techniki renderowania obrazów 2D i 3D, w tym renderowania w czasie rzeczywistym, renderowania ray tracing, renderowania ambient occlusion, renderowania global illumination itp.
 9. Umiejętność tworzenia modeli przemysłowych: techniki projektowania i tworzenia modeli przemysłowych, takich jak maszyny, pojazdy i urządzenia przy użyciu oprogramowania do modelowania 2D i 3D, takiego jak SolidWorks, Blender.

Certyfikat ICVC/SSI jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do
wykonywania zawodu Specjalisty ds. sztucznej inteligencji, m.in, takie jak:
1. Wiedza z zakresu matematyki, statystyki i uczenia maszynowego – zrozumienie
podstawowych pojęć matematycznych i statystycznych, a także technik uczenia
maszynowego.
2. Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych – gromadzenie, analiza i interpretacja.
3. Umiejętność korzystania z narzędzi i technologii do analizy danych.
4. Umiejętność komunikowania wyników w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.
5. Zdolność krytycznego myślenia – sztuczna inteligencja to złożona dziedzina, dlatego
specjalista ds. sztucznej inteligencji musi umieć krytycznie myśleć.
6. Zdolność rozwiązywanie problemów – umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów
związanych ze sztuczną inteligencją.
7. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
8. Chęć dążenia do perfekcji oraz wyobraźnia – praca w zakresie sztucznej inteligencji wymaga
ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności, dlatego specjalista ds. sztucznej inteligencji
musi być ambitny i umieć wymyślać nowe rozwiązania.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Zdolność komunikacji interpersonalnej.
Oprócz tych umiejętności, specjalista ds. sztucznej inteligencji powinien być również na bieżąco z
najnowszymi trendami w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Certyfikat ICVC/AD jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje w
zakresie Analizy danych, m. in., takie jak:
1. Zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych i statystycznych, aby móc rozumieć i
interpretować dane.
2. Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych – gromadzenie, analiza i interpretacja dużych
ilości danych.
3. Umiejętność korzystania z narzędzi i technologii do analizy danych, takich jak Python, R, SQL,
Hadoop, Spark i TensorFlow.
4. Umiejętność komunikowania wyników analiz w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.

5. Zdolność krytycznego myślenia – sztuczna inteligencja to złożona dziedzina, dlatego
specjalista ds. sztucznej inteligencji musi umieć krytycznie myśleć.
6. Zdolność rozwiązywanie problemów – umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów
związanych ze sztuczną inteligencją.
7. Umiejętność wizualizacji danych, aby przedstawiać wyniki analiz w sposób jasny i zrozumiały
dla odbiorców.
8. Umiejętność pracy z chmurą obliczeniową, aby przechowywać i przetwarzać duże zbiory
danych.
9. Zrozumienie podstaw sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, uczenie głębokie i
przetwarzanie naturalnego języka.
10. Zrozumienie zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie – analitycy danych dla sztucznej
inteligencji muszą rozumieć, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w biznesie
do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 Administrator Baz Danych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/OD 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Baz Danych, m.in, takie jak:

 

 1. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 2. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 3. Okresowa aktualizacja systemu
 4. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 5. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 6. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 7. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów i awarii
 9. Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych
 10. Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych
 11. Udział w projektach wdrożeniowych, obejmujących budowę, testowanie oraz akceptację nowych systemów w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe i programowe
 12. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 ADMINISTATOR STRON INTERNETOWYCH/ADMINISTRATOR BAZ DANYCH/

PROGRAMISTA STRON WWW- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/PSI 20020.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista Stron WWW, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat grafiki stron internetowych, znajomość podstawowych pojęć tj.: rozdzielczość, kompresja, grafika wektorowa i rastrowa itd.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 3. Umiejętność obsługi programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej
 4. Wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. Internetu
 5. Umiejętność obsługi programu do projektowania stron internetowych
 6. Wiedza na temat obsługi klienta FTP – publikacja strony
 7. Wiedza z zakresu definicji stylów
 8. Umiejętność porządkowania i walidacji dokumentów
 9. Umiejętność dodawania tekstu, grafiki, tabeli itp. oraz pozycjonowania tych elementów na stronie www
 10. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 11. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 12. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 13. Instalacja, konfiguracja oraz administracja baz danych MS SQL
 14. Instalacja poprawek i uzupełnień aplikacji w przewidzianych oknach serwisowych
 15. Okresowa aktualizacja systemu
 16. Tworzenie nowych środowisk bazodanowych
 17. Konwersje silników bazodanowych/baz danych między różnymi wersjami i platformami systemowymi
 18. Backup danych, tworzenie kopii zapasowych
 19. Zaawansowany monitoring baz danych oraz infrastruktury serwerów MS SQL
 20. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 21. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 22. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 23. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 Administrator Stron Internetowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/SI 20004.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administratora Stron Internetowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat funkcjonowania stron internetowych
 2. Umiejętność zarządzania serwerem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej
 3. Znajomość zasad dotyczących instalacji, konfiguracji narzędzi/oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania stron internetowych
 4. Umiejętność przywrócenia strony w razie awarii
 5. Umiejętność analizowania ruchu na stronie, jej obciążenia i optymalizacja
 6. Znajomość zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji
 7. Umiejętność stworzenia kopii awaryjnej
 8. Znajomość zasad modyfikacji i aktualizacji stron internetowych
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 11. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 13. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności
 14. Znajomość słownictwa technicznego związanego z administrowaniem stron internetowym w języku angielskim ( języki prezentacji i programowania stron)
 15. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21065.27  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom podstawowy), m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość podstawy technologii ASP.NET
 2. Umiejętność tworzenia stron ASP.NET
 3. Umiejętność stosowania Visual Basic NET
 4. Umiejętność stosowania obiektów ASP.NET w językach C# i VB
 5. Wiedza z zakresu podstaw tworzenia formularzy internetowych
 6. Umiejętność kontrolowania poprawności stron ASP.NET
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET
 8. Umiejętność analitycznego myślenia
 9. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 10. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 11. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany)- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

 

Certyfikat ICVC/ANTW 21066.21   jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Programista aplikacji webowych ASP+NET (poziom zaawansowany), m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu bazy danych w ASP.NET.
 2. Wiedza z zakresu bazy danych w ADO.NET.
 3. Znajomość XML w ASP.NET.
 4. Umiejętność obsługi danych XML + ASP.NET.
 5. Umiejętność obsługi plików na serwerze w ASP.NET.
 6. Wiedza na temat pamięci podręcznej w ASP.NET.
 7. Umiejętność tworzenia serwisów WWW w ASP.NET.
 8. Rozwinięta umiejętność zabezpieczenia serwisów WWW w stronach ASP.NET.
 9. Wiedza z zakresu konfiguracji i wdrożeń aplikacji ASP.NET.
 10. Umiejętność testowania stron ASP.NET.
 11. Umiejętność analitycznego myślenia
 12. Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 14. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji