Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 E-commerce– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/ECE 20331.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu E-commerce m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku E-commerce
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 4. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 5. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 6. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 7. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 8. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 9. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 10. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 11. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 15. Wiedza na temat public relations
 16. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31- Pracownik Biurowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Pracownik Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SI 20025.43 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości–  potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie.

 

Certyfikat ICVC/SI 20025.43 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. przedsiębiorczości
 2. Wiedza z zakresu kategorii informacji, rodzajów informacji i bezpieczeństwa informacji
 3. Znajomość elementów kształtujących wizerunek firmy
 4. Umiejętność stosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających wizerunek firmy
 5. Znajomość podstawowych narzędzi marketingowych
 6. Wiedza na temat kanałów sprzedaży – sklep internetowy, aukcje internetowe, Facebook
 7. Umiejętność optymalizacji sklepu pod kątem SEO i wyszukiwarki Google
 8. Wiedza na temat reklamy w Social Mediach
 9. Znajomość procedur otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 10. Wiedza na temat źródeł finansowania działalności
 11. Wiedza na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy
 12. Znajomość aspektów finansowych prowadzenia działalności – pojęcia przychodu, dochodu, kosztów, form opodatkowania
 13. Umiejętność prowadzenia sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta

– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

 

Certyfikat ICVC/ SIOK 20026.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 13. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 14. Widza na temat sprzedaży internetowej
 15. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSIBP 20032.03 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Sprzedaży Internetowej z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 16. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 17. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 18. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 19. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 20. Umiejętność pracy w zespole
 21. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SSK 20001.35 Specjalista ds. Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

 

Certyfikat ICVC/ SSK 20001.35 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy 
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/ SWR 20024.22 Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej z el. Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ SWR 20024.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży Bezpośredniej z el. Rachunkowości, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 17. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 18. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 19. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 20. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 21. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSW 20020.53 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds.  Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 2. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 3. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 4. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 7. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 8. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 9. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 13. Widza na temat sprzedaży internetowej
 14. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SSOK 20021.47 Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

 

Certyfikat ICVC/SSOK 20021.47 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Sprzedaży z el. Obsługi Klienta
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy 
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń
 12. Wiedza na temat procesu reklamacyjnego
 13. Znajomość technik sprzedażowych
 14. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 15. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/STS 20001.36 Specjalista Technik Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

 

Certyfikat ICVC/ICVC/STS 20001.36  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Technik Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat przygotowania oferty handlowej – zasady i wytyczne dotyczące wykorzystywania języka korzyści w prezentacji oferty
 2. Wiedza dotycząca etapów skutecznych negocjacji – przygotowanie, otwarcie, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie negocjacji
 3. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku – otwarcie negocjacji
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania, strategia lejka, otwartość na potrzeby rozmówcy
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – kinetyka, proksemika, gestykulacja, parajęzyk
 7. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 8. Znajomość stylów negocjacyjnych – różnice, rola negocjatora, odzwierciedlenie
 9. Wiedza na temat strategii negocjacji – umiejętność dobrania strategii do sytuacji negocjacyjnej, do osoby negocjatora i do rozmówcy
 10. Wiedza dotycząca narzędzi negocjacyjnych
 11. Umiejętność określenia swojej BATNA w negocjacjach – określenie kroków/zadań
 12. Wiedza na temat telemarketingu, etapów sprzedaży i prezentacji produktu
 13. Znajomość technik sprzedażowych

Certyfikat ICVC/SPR 20001.34 Sprzedawca – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/ICVC/SPR 20001.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawcy
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Podstawowa wiedza na temat zasad BHP w obiekcie handlowym
 8. Podstawowa wiedza na temat zasad magazynowania i transportowania towarów
 9. Znajomość zasad fakturowania i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 10. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 11. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 15. Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu i reklamy ze zwróceniem uwagi na istotę pojęcia wystawy sklepowej

Certyfikat ICVC/SK 20002.18 Sprzedawca/Kasjer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/SK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Certyfikat ICVC/MS 20003.21 Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych oraz logistycznych i magazynowych.

 

Certyfikat ICVC/MS 20003.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca, Magazynier z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 2. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 3. Znajomość procesu zakupu
 4. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 5. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 6. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży
 8. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 9. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 10. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 11. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 12. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 14. Umiejętności analityczne – dot. warunków dostawy, cen
 15. Wiedza dotycząca zasad transportu, w zależności od rodzaju towaru
 16. Wiedza dotycząca zasad magazynowania towarów
 17. Umiejętne gospodarowanie zapasami magazynowymi
 18. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej
 19. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu

Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/STSI 20021.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowej, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca Telemarketer – Specjalista Sprzedaży Internetowejz zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 5. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 6. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 7. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 10. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 11. Widza na temat sprzedaży internetowej
 12. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 13. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 14. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 15. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKF 20020.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z el. Obsługi Klienta oraz Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 18. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu

Certyfikat ICVC/SOKA 20020.33 – Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta oraz Podstawami J. Angielskiego – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOKA 20020.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z elementami obsługi Klienta oraz Podstawami J. Angielskiego, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza z zakresu J. Angielskiego

Certyfikat ICVC/SP 20001.26- Sprzedawca z elementami Obsługi Klienta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SP 20001.26 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z elementami obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu, m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 Sprzedawca z Modułem E-Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SEM 20007.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Modułem E-Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Modułem E-Marketingu
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie

Certyfikat ICVC/SEZ 20365.16 Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych oraz logistycznych i magazynowych.

 

Certyfikat ICVC/SEZ 20365.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Sprzedawca z Elementami Zaopatrzenia
 2. Znajomość zasad Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
 3. Znajomość obowiązków związanych z organizacją stanowisk pracy i ich wyposażeniem
 4. Wiedza na temat organizacji handlu w gospodarce rynkowej – handel detaliczny i sprzedaż hurtowa
 5. Wiedza na temat rodzajów i metod sprzedaży
 6. Umiejętność stosowania technik sprzedażowych
 7. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 8. Wiedza na temat wyposażenia punktu sprzedaży detalicznej
 9. Umiejętność wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych w wykorzystaniem MS Excel
 10. Znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta
 11. Wiedza na temat typów klientów i radzenia sobie z „trudnym” klientem
 12. Znajomość zasad efektywnej komunikacji
 13. Wiedza na temat logistyki zaopatrzenia
 14. Znajomość procesu zaopatrzenia

Certyfikat ICVC/SOB 20228.11 Sprzedawca z Elementami Obsługi Biura- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych, magazynowych.

 

Certyfikat ICVC/SOB 20228.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Elementami Obsługi Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Elementami Obsługi Biura
 2. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 3. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposobów zachowań nabywców
 4. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 5. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 6. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 7. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 8. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 9. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/SOK 20002.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOK 20002.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SOK 20002.19 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOK 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej z Terminalem Płatniczym
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Umiejętność obsługi terminala płatniczego
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOKK 20021.55 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Klienta oraz Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKFK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej i Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SOK 20022.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Kasy Fiskalnej, Fakturowaniem z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 18. Wiedza z zakresu rachunkowości
 19. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 20. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 21. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 22. Znajomość zasad fakturowania

Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 Sprzedawca z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKK 20020.48 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach handlowych prowadzących sprzedaż w Internecie, branżach o profilu handlowym, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/OSM 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedawca z obsługą sklepu internetowego i elementami marketingu
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Wiedza z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu reklamacji oraz zwrotu
 5. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 6. Umiejętność obsługi komputera
 7. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 8. Znajomość Prestashop
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SEP 20021.11 Sprzedaż z el. Promocji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SEP 20021.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedaż z el. Promocji, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku sprzedawca
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Podstawowa wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 10. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie

Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60  Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SIOK 20021.60  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 1. Organizacja pracy na stanowisku Sprzedaż Internetowa z Obsługą Komputera z zakresu BHP, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 2. Wiedza na temat cech współczesnego rynku oraz sposobów sprzedaży
 3. Wiedza na temat branży handlowej, w tym pojęcia ceny, marży, sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. Wiedza na temat wyglądu i wyposażenia lokalu sklepowego
 5. Podstawowe informacje na temat prawnych aspektów sprzedaży, umów kupna, gwarancji, reklamacji, faktur, odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz odpowiedzialności za poniesione błędy podczas procesu sprzedaży
 6. Wiedza z zakresu towaroznawstwa, w tym klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów, kodowanie, etykietowanie, oznaczenie towarów
 7. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, technikami sprzedaży, komunikacją werbalną i niewerbalną
 8. Umiejętność prowadzenia procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu
 9. Wiedza na temat public relations
 10. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 11. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 12. Widza na temat sprzedaży internetowej
 13. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/TLM 20010.10 Telemarketer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

 

Certyfikat ICVC/TLM 20010.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Telemarketer, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.

Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 Technik  Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących negocjacje i rozmowy handlowe, w tym również telemarketerów, pracowników biur obsługi klienta i Call Centre.

 

Certyfikat ICVC/TSP 20002.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Technik ds. Sprzedaży
 2. Wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta
 3. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli handlowca 
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej, interpersonalnej
 5. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy
 6. Umiejętność dogłębnej analizy potrzeb klienta
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego
 10. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 11. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń, dysonans zakupowy
 12. Znajomość technik sprzedażowych
 13. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 14. Zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 15. Umiejętność zarządzania czasem

Certyfikat ICVC/TST 20062.26- TECHNIKI SPRZEDAŻY Z EL. TELEMARKETINGU- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center, działach sprzedażowych.

Certyfikat ICVC/TST 20062.26 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu TECHNIKI SPRZEDAŻY Z EL. TELEMARKETINGU, m.in, takie jak:

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich przezwyciężania
 9. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 10. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 11. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 12. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 13. Wiedza na temat psychologicznych typów klientów
 14. Zdolność radzenia sobie z obiekcjami klientów i pokonywania zastrzeżeń, dysonans zakupowy
 15. Znajomość technik sprzedażowych
 16. Znajomość pojęcia asertywność i technik asertywnych
 17. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 18. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 19. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 20. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.
 21. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego

Certyfikat ICVC/POK_ES_ 20024.83 Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POK_ES_ 20024.83 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Profesjonalna obsługa klienta z el. sprzedaży
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/SKT 20123.61 Profesjonalny Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kasy Fiskalnej i Terminala Płatniczego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu – w punktach i działach handlowych, sprzedażowych i operacyjnych, logistycznych i magazynowych.

 

Certyfikat ICVC/SKT 20123.61 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Profesjonalny Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kasy Fiskalnej i Terminala Płatniczego, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Sprzedawca – Handlowiec
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 4. Wiedza na temat asertywnej postawy w pracy z klientem
 5. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 6. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem
 7. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 8. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 9. Podstawowa wiedza na temat budowy, trybu pracy, rodzajów kas fiskalnych i terminali płatniczych
 10. Znajomość rodzajów płatności na kasie fiskalnej
 11. Umiejętność prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej, wystawiania paragonów fiskalnych, wykonywania raportów fiskalnych
 12. Umiejętność obsługi terminala kart płatniczych i czynności związanych z wymianą papieru
 13. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 14. Znajomość przepisów BHP i PPOŻ w obiekcie handlowym / magazynowym
 15. Umiejętność przygotowanie sprzedawcy i stanowiska pracy do sprzedaży towarów