Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 Animator Czasu Wolnego – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/ACW 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/ACON 20021.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Czasu Wolnego Osoby Niepełnosprawnej m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysoki poziom empatii

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 Animator kultury – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/AK 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Kultury, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres

Certyfikat ICVC/ARPB 20088.74 Animator Rekreacji i Organizacji Czasu Wolnego z el. Pracy Biurowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/ARPB 20088.74 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Animator Rekreacji i Organizacji Czasu Wolnego z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora społeczno-kultowego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej, z uwzględnieniem wieku dzieci
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 13. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 14. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 15. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 16. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 17. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 18. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące

 

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 Opiekun Dzieci i Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22 Opiekun Osób Starszych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOS 20002.22  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Starszych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznania i wykorzystania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODS 20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci i Osób Starszych z Animacją Czasu Wolnego, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 16. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 17. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 18. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci
 19. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 20. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/ODSZ 20020.41 Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ODSZ 20021.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dzieci, Osób Starszych i Zależnych, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opiekuna osoby zależnej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
 8. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 9. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 10. Umiejętność motywowania osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 11. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 12. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 13. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 14. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
 15. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 Opiekun Dziecięcy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w placówkach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych związanych z Opieką nad dziećmi.

Certyfikat ICVC/OPD 20002.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Dziecięcy m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat rozwoju psychicznego i somatycznego dziecka w różnych okresach jego życia
 2. Znajomość aspektów rozwojowych wieku dziecięcego
 3. Wiedza z zakresu rozwoju: mowy, myślenia, wyobraźni i pamięci u dzieci
 4. Szczegółowa wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych przemian poszczególnych funkcji i właściwości psychicznych w różnych okresach życia dziecka (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, młodszy wiek szkolny, starszy wiek szkolny)
 5. Umiejętność oceny i obserwacji rozwoju motoryki u dzieci
 6. Wiedza z zakresu rozwoju mowy: sytuacyjnej, konkretno-wyobrażeniowej, abstrakcyjnej
 7. Znajomość zagadnień związanych z analizą i syntezą myślową oraz procesami porównania
 8. Rola rozwoju moralno-społecznego w życiu dziecka
 9. Rola zabawy w rozwoju dziecka, umiejętność doboru właściwych zabaw do wieku dziecka
 10. Znajomość metod wszechstronnego rozwoju dziecka
 11. Wiedza z zakresu rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
 12. Wiedza z zakresu sprawności i koordynacji ruchów rąk
 13. Umiejętność właściwej organizacji czasu i zabawy dobranej do wieku dziecka

Certyfikat ICVC/OS 20007.18 Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/ OS 20007.18  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób niepełnosprawnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
  w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby starszej i niepełnosprawnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom starszym
  i niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego
  i instytucjonalnego w pracy z osobą starszą i niepełnosprawną rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą straszą
  i niepełnosprawną.

Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 Opiekun Osoby Zależnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Certyfikat ICVC/OOZ 20020.40 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osoby Zależnej, m.in, takie jak:

 1. Podstawowa wiedza na temat roli opieki społecznej.
 2. Wiedza z zakresu form opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
 3. Znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
 5. Znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
 6. Wiedza z zakresu aktywizacji osób zależnych.
 7. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Podstawowa wiedza z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku i osób zależnych.
 9. Znajomość praktycznego wykorzystania zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Umiejętność organizacji wolnego czasu podopiecznym.
 11. Umiejętność motywowania osób starszych i niepełnosprawnych do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
 12. Umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń człowieka, występujących
  w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
 14. Umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej oraz warunków i problemów osoby zależnej.
 15. Umiejętność udzielenia wsparcia emocjonalnego osobom zależnym.
 16. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i instytucjonalnego w pracy osobą zależną.

Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19 Opiekun Osób Zależnych- Animator Czasu Wolnego- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla osób niepełnosprawnych

Certyfikat ICVC/OZCW 20028.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekun Osób Zależnych- Animator Czasu Wolnego m.in, takie jak:

 1. Znajomość pojęcia, aspekty i problematyka wolnego czasu w kontekście pedagogicznym
 2. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne
 3. Wiedza z zakresu pedagogiki zabawy, w tym: zasady, cechy i funkcje zabawy
 4. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem niepełnosprawności
 5. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych
 6. Znajomość pojęcia pedagogika kultury, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej, kulturalnej i międzykulturowej
 7. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje
 8. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w pracy animatora czasu wolnego
 9. Znajomość form animacji kulturalnej
 10. Umiejętność przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
 11. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji
 12. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysoki poziom empatii