Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 – Asystent ds. Księgowości z Obsługą Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/ADB 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości z Obsługą Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 15. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz

monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.

 1. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu

dokumentów) lub tradycyjnym.

 1. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 2. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 – Asystent ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/ADK 20021.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent ds. Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PDK 20021.14– Podstawy Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/PDK 20021.14 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Podstawy Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 Pracownik ds. Analizy Finansowej- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Domach Kultury, prywatnych firmach prowadzących działalność z zakresu edukacji kulturalnej, animacji w placówkach dla dzieci i młodzieży.

 

Certyfikat ICVC/PAF 20033.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Analizy Finansowej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Analizy Finansowej
 2. Umiejętność dokonania wstępnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 3. Umiejętność analizy przepływów pieniężnych
 4. Umiejętność analizy płynności finansowej
 5. Umiejętność analizy rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów
 6. Umiejętność analizy stanu i struktury zadłużenia
 7. Umiejętność analizy zdolności firmy do obsługi długu, w tym analizy zdolności kredytowej
 8. Umiejętność analizy sprawności gospodarowania, w tym rotacji komponentów kapitału obrotowego
 9. Wiedza z zakresu podstaw analizy kosztów
 10. Znajomość metod syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

11.Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PFK 20012.09 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik ds. Finansowo – Księgowych ze Znajomością Języków Obcych
 2. Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 7. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 8. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 9. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 10. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 11. Wiedza dotycząca środków trwałych
 12. Umiejętność przygotowania rocznych sprawozdań finansowych
 13. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (poziom B1)

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56– Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/PKPB 20021.56 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Księgowości z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 7. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 8. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 9. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 10. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 11. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 12. Wiedza dotycząca środków trwałych
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 14. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 15. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 16. Umiejętności analityczne
 17. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC PHR 20021.13 – Pracownik HR  w Małej Organizacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących
w  agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

 

Certyfikat ICVC/ PHR 20021.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik HR  w małej organizacji, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PHR 20021.12- Pracownik ds. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

 

Certyfikat ICVC/PHR 20021.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/PFKOK 20030.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Finansowo-Księgowy z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Księgowości z el. Kadr i Płac
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego

Certyfikat ICVC/PB 20022.57-  Pracownik Pomocy, Organizacji i Koordynacji Pracy Przedsiębiorstwa z Podstawami Rachunkowości I Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych w zakresie rachunkowości i księgowości.

 

Certyfikat ICVC/PB 20022.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocy, Organizacji i Koordynacji Pracy Przedsiębiorstwa z Podstawami Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej, zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku asystenckim
 2. Umiejętność rozpoznawania interesariuszy przedsiębiorstwa i komunikacji z nimi
 3. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism w przedsiębiorstwie
 4. Znajomość zasad przepływu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 5. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 6. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 7. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 8. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 9. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 10. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 11. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 12. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 13. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie
 16. Wiedza związana z zagadnieniami obsługi klienta, komunikacją werbalną i niewerbalną

Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 Specjalista ds. Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/SZLR 20012.11- Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej, na stanowiskach zajmujących się pozyskiwaniem nowych pracowników (Human Resources).

 

Certyfikat ICVC/SZLR 20012.11jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rekrutacji, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Wiedza dotycząca procesów HR
 3. Umiejętność samodzielnego prowadzenie projektów rekrutacyjnych
 4. Wiedza dotycząca rozwoju pracowników – szkolenia, mentoring, coaching
 5. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 6. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 7. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich
 8. Umiejętność wystawiania zaświadczeń pracowniczych
 9. Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych
 10. Wysoko rozwinięte predyspozycje do pracy z ludźmi – komunikatywność i otwartość
 11. Wysoki poziom empatii
 12. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 13. Rozwinięte umiejętności asertywnej komunikacji
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 15. Odporność na stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 16. Dobra organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie

Certyfikat ICVC/KP 20006.18 Specjalista ds. Kadr i Płac – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/KP 20006.18  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Umiejętność logicznego myślenia
 14. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/KPK 20021.39 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości
 2. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 3. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 5. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 6. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 7. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 8. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 9. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 10. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego, umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 11. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 12. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 13. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 16. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 17. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 18. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 19. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 20. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 21. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 22. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym

Certyfikat ICVC/SKPK 20021.23 Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SKPK 20021.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 3. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 5. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 6. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 7. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 8. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 9. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 10. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego, umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 11. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 12. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 13. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 14. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 15. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 16. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 17. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 18. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 19. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 20. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 21. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 22. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 23. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/SK 20006.22 – Specjalista ds. Księgowości- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/SK 20006.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 Specjalista ds. Rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SDR 20021.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SRK 20001.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/SRKK 20020.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Rachunkowości i Księgowości z Obsługą Klienta
 2. Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Ogólna wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Szeroko pojęta wiedza na temat obsługi klienta

Certyfikat ICVC/FRK 20406. Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/FRK 20406.jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Fakturzysta z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 10. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 11. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 12. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 13. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 14. Umiejętność obsługi komputera
 15. Znajomość zasad fakturowania
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP

Certyfikat ICVC/KF 20022.34 Fakturzysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KF 20022.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Fakturzysta, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Fakturzysta
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Znajomość technik sprzedaży
 10. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 11. Umiejętność obsługi komputera
 12. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 13. Znajomość procesu zakupu
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Znajomość zasad fakturowania
 18. Umiejętność obsługi programu księgowego: Symfonia Mała Księgowość

Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 Kadry i Płace z el. rachunkowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych oraz.

 

Certyfikat ICVC/KPR 20031.89 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kadry i Płace z el. rachunkowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kadry i płace z el. rachunkowości
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 4. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 5. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 6. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 7. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 8. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 9. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 10. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 11. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 12. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 18. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 19. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 20. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego

Certyfikat ICVC/KPB 20021.44– Księgowość z el. Pracy Biurowej potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

 

Certyfikat ICVC/KPB 20021.44 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Księgowość z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość przepisów prawa oraz ustaw regulujących zagadnienia rachunkowości w Polsce
 2. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 4. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 5. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników – rodzaje kont, sposoby księgowania
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 9. Wiedza dotycząca środków trwałych
 10. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 11. Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości, m.in.: operacje gospodarcze, rodzaje kont, metody zapisu księgowego, funkcje rachunkowości, dowody księgowe
 12. Wiedza na temat korygowania błędów księgowych – korekta, storno, dowody korygujące
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 16. Wiedza z zakresu pracy biurowej

Certyfikat ICVC/SDF 20031.17 Specjalista ds. Finansów – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo-księgowych, w działach analitycznych, w działach rozliczeniowych.

 

Certyfikat ICVC/ SDF 20031.17 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Finansów, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Finansów
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym zasad w rachunkowości
 3. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 4. Wiedza na temat wyceny aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 5. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 6. Wiedza na temat procesu inwentaryzacji i znajomość dokumentacji z nim związanej
 7. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istota i elementy całego procesu
 8. Widza z zakresu terminologii: aktywa jednostki gospodarczej, klasyfikacja aktywów
 9. Wiedza z zakresu terminologii: pasywa jednostki gospodarczej, kapitał własny, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe
 10. Znajomość dokumentacji związanej z rozliczeniami międzyokresowymi
 11. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)
 12. Wiedza z zakresu opodatkowania, w tym podatku dochodowego
 13. Umiejętność samodzielnego wykonania deklaracji podatkowej
 14. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 15. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 16. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 17. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania