Certyfikat ICVC/ASB 20004.23 Asystent Bibliotekarza – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Bibliotekach: szkolnych, uniwersyteckich, naukowych, fachowych, pedagogicznych. Bibliotekach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/ASB 20004.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Bibliotekarza, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pracy Asystent Bibliotekarza
 2. Znajomość organizacji struktury bibliotecznej
 3. Podstawowa wiedza z zakresu terminologii bibliotecznej
 4. Umiejętność gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych
 5. Umiejętność przeprowadzenia procesu klasyfikacji i digitalizacji zbiorów
 6. Znajomość zadań bibliotekarza
 7. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania różnych typów bibliotek
 8. Podstawowa wiedza na temat historii pisma (różne rodzaje pisma i różne rodzaje alfabetów)
 9. Wiedza z zakresu historii książki (od książki rękopiśmiennej, przez książkę drukowaną, po książkę elektroniczną)
 10. Znajomość Schematu UKD (UKD PO58)
 11. Cierpliwość, systematyczność, wszechstronna wiedza z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi informatycznych
 12. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i edukacji z zakresu propagowania czytania.

Certyfikat ICVC/AED 20020.28 Asystent w Edukacji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/AED 20020.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent w Edukacji, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku asystenta w edukacji
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/AEP 20020.28 Asystent Nauczyciela w Przedszkolu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/AEP 20020.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Nauczyciela w Przedszkolu, m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Asystenta Nauczyciela w Przedszkolu
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/PB 20114.13 Pomocnik Biblioteczny- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w Bibliotekach: szkolnych, uniwersyteckich, naukowych, fachowych, pedagogicznych. Bibliotekach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/PB 20114.13 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocnik Biblioteczny, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pracy Pomocnik Biblioteczny
 2. Znajomość organizacji struktury bibliotecznej
 3. Podstawowa wiedza z zakresu terminologii bibliotecznej
 4. Umiejętność gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych
 5. Umiejętność przeprowadzenia procesu klasyfikacji i digitalizacji zbiorów
 6. Znajomość zadań bibliotekarza
 7. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania różnych typów bibliotek
 8. Podstawowa wiedza na temat historii pisma (różne rodzaje pisma i różne rodzaje alfabetów)
 9. Wiedza z zakresu historii książki (od książki rękopiśmiennej, przez książkę drukowaną, po książkę elektroniczną)
 10. Znajomość Schematu UKD (UKD PO58)
 11. Cierpliwość, systematyczność, wszechstronna wiedza z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi informatycznych
 12. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i edukacji z zakresu propagowania czytania.

Certyfikat ICVC/PN 20021.24 Pomoc Nauczyciela – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w szkołach publicznych i prywatnych.

 

Certyfikat ICVC/PN 20021.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomoc Nauczyciela, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku pomoc nauczyciela
 2. Wiedza na temat zagadnień związanych z asystenturą osobistą
 3. Znajomość organizacji struktury edukacyjnej
 4. Praktyczna wiedza na temat specyfiki funkcjonowania jednostek edukacyjnych
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 6. Praktyczna widza na temat wspierania uczniów z niepełnosprawnościami
 7. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. Znajomość zagadnień związanych z różnymi formami niepełnosprawności np. zespół Aspergera, autyzm itp.
 9. Praktyczna widza z zakresu pedagogiki
 10. Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z dziećmi i młodzieżą
 11. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność

Certyfikat ICVC/PP 20001.27- Pośrednik Pracy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach pracy, oraz firmach zajmujących się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z pracodawcami, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy.

 

Certyfikat ICVC/PP 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pośrednik Pracy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy – dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
 2. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania długofalowych relacji z potencjalnymi pracodawcami i kandydatami do pracy
 3. Wiedza dotycząca roli pierwszego wrażenia w komunikacji
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – komunikacja werbalna i pozawerbalna
 5. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 6. Psychologiczne podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
 7. Umiejętność prowadzenia spotkań rekrutacyjnych – rozpoczęcie, rozmowa właściwa, zakończenie spotkania
 8. Znajomość zasad biznesowego savoir vivre – dresscode, przywitanie, wymiana wizytówek, netykieta w komunikacji mailowej, zasady profesjonalnej rozmowy telefonicznej
 9. Zdolności analityczne – analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
 10. Umiejętność pracy na bazach danych – aktualizacja, archiwizacja dokumentów źródłowych
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 12. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
 13. Umiejętność ustalania priorytetów – model Eisenhowera
 14. Podstawowa wiedza z zakresu negocjacji – przebieg spotkania negocjacyjnego, style negocjacyjne, taktyki i techniki negocjacji
 15. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/TUT 20086.84 potwierdza  kompetencje osób pracujących w szkołach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych, podejmujących się pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej.

 

Certyfikat ICVC/TUT 20086.84 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kompetencje  do stosowania metody tutoringu. Zakres egzaminu obejmuje następujące zagadnienia:

 

1.   Podstawy tutoringu i mentoringu :

·  Analiza SWOT

6. Kompetencje narzędziowe:

·  Wprowadzenie historyczne

·  Mapa Podróż Rozwojowej

·   Sztuka zadawania pytań

·  Pojęcia

·  Narzędzia planowania

·   Udzielanie informacji zwrotnej

·  Cele i rodzaje

·  Plany strategiczne

·   Chwalenie i docenianie podopiecznego

·  Wartości leżące u podstaw

·  Plany taktyczne

·   Stawianie adekwatnych wymagań

·  Kompetencje tutora i mentora

·  Plany operacyjne

7. Trudności w procesie :

2. Relacja mistrz – uczeń:

·  Arkusz Planowania Zadania Tutorskiego

·   Złe rozumienie istoty procesu

·  Podstawy prawdziwej relacji

·  Arkusz Rozwoju

·   Trudności organizacyjne / zewnętrzne

·  Sztuka rozmowy

·  Narzędzia rozwijania myślenia

·   Wykraczanie poza kompetencje

3. Proces tutoringu / mentoringu:

·  Burza Pomysłów

·   Narcyzm tutorski

·  Zawiązanie relacji

·  Analiza Krytyczna

·   Brak motywacji

·  Wyznaczanie kierunku / postawienie celu

5.   Narzędzia podsumowania:

8. Praktyczne wskazówki:

·  Praca nad celem

·   Zakończenie – wyjście z procesu

·     Arkusz Podsumowania Zadania Tutorskiego

·   Indywidualny tutoring w szkole i na uczelni

4. Narzędzia rozpoznawania predyspozycji,

·     Koło Ewaluacji, Niedokończone zdania

·   Tutoring w małych zespołach

·     Zbiór ćwiczeń Do Czego Jestem Stworzony?,

 

·   Mentoring wdrażający

·     Arkusz Obserwacyjny Talentów Dziecka

 

·   Mentoring poza ramami organizacyjnymi

·     Ćwiczenia Moje Dlaczego

 

·   Pierwsze spotkanie z podopiecznym

Certyfikat ICVC/WTE 20087.85 WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach szkoleniowych i edukacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/WTE 20087.85 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR
 2. Podstawowa wiedza z zakresu p/poż i zasad BHP
 3. Umiejętność planowania i prowadzenia szkolenia
 4. Umiejętność przygotowywania materiałów szkoleniowych
 5. Umiejętność doboru środków i pomocy dydaktycznych do potrzeb grupy
 6. Wiedza na temat metod nauczania i ich doboru do grupy
 7. Umiejętność przeprowadzania oceny wiedzy i umiejętności uczestników i oceny efektów szkolenia
 8. Znajomość praktycznego stosowania metod edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością

Certyfikat ICVC/WTE 20087.85 WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR z elementami pracy biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach szkoleniowych i edukacyjnych.

Certyfikat ICVC/WTE 20087.85 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR z elementami pracy biurowej, m.in, takie jak

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku WYKŁADOWCA NA KURSACH/TRENER/EDUKATOR z elementami pracy biurowej
 2. Podstawowa wiedza z zakresu p/poż i zasad BHP
 3. Umiejętność planowania i prowadzenia szkolenia
 4. Umiejętność przygotowywania materiałów szkoleniowych
 5. Umiejętność doboru środków i pomocy dydaktycznych do potrzeb grupy
 6. Wiedza na temat metod nauczania i ich doboru do grupy
 7. Umiejętność przeprowadzania oceny wiedzy i umiejętności uczestników i oceny efektów szkolenia
 8. Znajomość praktycznego stosowania metod edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 10. Znajomość zasad przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej
 11. Znajomość podstawowych zasad archiwizacji dokumentów
 12. Umiejętność rozpoznawania i segregowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 13. Umiejętność wprowadzania pisma, oznakowywania i przydzielania do właściwych komórek
 14. Wiedza na temat praktycznych aspektów wykorzystywania programów Office wykorzystywanych w pracy w biurze