Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BAR 20020.37 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barista  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 9. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 10. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 11. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 12. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 13. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 14. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 15. Dobra pamięć
 16. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 Barman, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BN 20008.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barmana  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 4. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 5. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 6. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 8. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 9. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 10. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 11. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

 

Certyfikat ICVC/BSOM 20253.54  Barman Sommelier – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  restauracjach,   miejscach oferujących atrakcje turystyczne, sklepach z winami, prowadzących zajęcia szkoleniowych dla winiarni lub restauracji, wycieczki po winnicach, piszących o winach.

 

 

Certyfikat ICVC/BSOM 20253.54 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barman Sommelier, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Barman Sommelier.
 2. Wiedza na temat historii i składu wina, witikultury, produkcji win.
 3. Znajomość zasad oceny jakościowej wina, apelacji, klasyfikacji w Unii Europejskiej i najważniejszych regionów winiarskich.
 4. Znajomość typologii wina.
 5. Wiedza na temat najważniejszych odmian winorośli, głównych regionów produkcji wina.
 6. Znajomość zawartości etykiet, rodzajów korków, beczek butelek.
 7. Znajomość zasad przechowywania win, strategii dojrzewania, wad wina
 1. Znajomość zasad serwisu wina, doboru win do potraw i zasad degustacji.
 2. Umiejętność wykonania serwisu wina cichego, musującego, win białych, czerwonych.
 3. Umiejętność analizy organoleptycznej wybranych win.
 4. Umiejętność wykonywania napowietrzania i dekantacji.
 5. Umiejętność degustacji win.
 1. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 2. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 3. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 4. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 5. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 6. Umiejętność współpracy zespołowej
 7. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej

Certyfikat ICVC/BK 20021.05 Barman/Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/BK 20021.05 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Barman/Kelner  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wiedza na temat przygotowania różnego rodzaju napojów – dobór składników
 13. Znajomość różnych techniki przygotowywania napojów
 14. Umiejętność śledzenia zapasów i składanie zamówienia
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/CUK 20011.16 Cukiernik, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/CUK 20011.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Cukiernik m.in, takie jak:

 

 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 5. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 6. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych
 7. Wiedza z zakresu magazynowania produktów cukierniczych
 8. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji czekolady
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Wiedza z zakresu historii i rodzajów czekolady
 16. Wiedza z zakresu techniki przygotowywania czekolady
 17. Wiedza z zakresu teorii procesu temperowania
 18. Wiedza z zakresu tworzenia pralin

 

Certyfikat ICVC/CUKB 20012.15 Cukiernik/Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/CUKB 20012.15  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Cukiernik/Barista m.in, takie jak:

 

 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Wiedza z zakresu składników odżywczych wyrobów ciastkarskich
 5. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Widza z zakresu klasyfikacji wyrobów ciastkarskich
 8. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich
 9. Umiejętność dekorowania oraz zdobienia ciast
 10. Umiejętność wypieku różnych produktów cukierniczych
 11. Umiejętność dobory składników pod wybrany wypiek
 12. Wiedza z zakresu magazynowania produktów ciastkarskich
 13. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji ciastkarskiej
 14. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 15. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 18. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 19. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 20. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 21. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 22. Znajomość różnych metody parzenia kawy

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 KUCHARZ/SZEF KUCHNI- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych,  kuchniach w placówkach edukacyjnych, stołówkach pracowniczych.

 

Certyfikat  ICVC/PMG 20002.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu KUCHARZ/SZEF KUCHNI- m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku KUCHARZ/SZEF KUCHNI
 2. Znajomość pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 3. Umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 4. Znajomość surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej
 5. Znajomość zasad racjonalnego żywienia
 6. Wiedza na temat maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanych w produkcji gastronomicznej
 7. Umiejętność klasyfikacji żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej
 8. Wiedza na temat metod utrwalania żywności, przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych
 9. Umiejętność stosowania receptur gastronomicznych
 10. Znajomość metod i technik sporządzania potraw i napojów
 11. Umiejętność sporządzania półproduktów oraz potraw i napojów
 12. Znajomość sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, zasad doboru zastawy stołowej do ekspedycji potraw
  i napojów
 13. Umiejętność porcjowania, dekorowania i wydawania potraw i napojów
 14. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Właściwa postawa etyczna
 17. Umiejętność dbania o własny rozwój zawodowy

Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 Kucharz Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20004.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kucharz Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kucharz Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 Kucharz  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20002.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kucharz, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Kucharz
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/KF 20020.34 Kasjer-Fakturzysta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KF 20020.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer-Fakturzysta, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kasjer-Fakturzysta
 2. Wiedza z zakresu rachunkowości
 3. Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego
 4. Umiejętność prawidłowej korekty faktury
 5. Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów
 6. Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych
 7. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 8. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 9. Znajomość technik sprzedaży
 10. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 11. Umiejętność obsługi komputera
 12. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 13. Znajomość procesu zakupu
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Znajomość zasad fakturowania
 18. Umiejętność obsługi programu księgowego: Symfonia Mała Księgowość

Certyfikat ICVC/SK 20002.20 Kasjer – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kantorach walut,  sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/SK 20002.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sprzedawcy/Kasjera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Umiejętność skupu i sprzedaży pieniędzy
 9. Znajomość fałszerskich technik zastępczych
 10. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 11. Stosowanie zasady postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych
 12. Znajomość warunków skupu obcych znaków pieniężnych
 13. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 14. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 15. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 16. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 17. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 18. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Certyfikat ICVC/KS 20033.18 Kasjer/Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

Certyfikat ICVC/KS 20033.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kasjer/Sprzedawca, m.in, takie jak:

 1. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w bezpośredniej pracy z klientem
 3. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 4. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 6. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 7. Znajomość technik zamknięcia sprzedaży
 8. Wiedza dotycząca cross i up sellingu
 9. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 10. Wiedza produktowa na temat sprzedawanych produktów/usług
 11. Znajomość procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 12. Wielozadaniowość – umiejętność wykonywania różnorodnych czynności w krótkim czasie
 13. Wiedza dotycząca organizowania własnego stanowiska pracy w oparciu o przepisy BHP
 14. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 15. Znajomość zasad przyjmowania i eksponowania towarów

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 Kelner, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach  i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/KR 20008.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelnera  m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 10. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 11. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 12. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/KR 20009.18 Kelner/Barista, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach  i restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/KR 20009.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner/Barista m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 6. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 7. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 8. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 9. Wiedza z zakresu gatunku kaw, jej jakości oraz sposobu przygotowywania i podawania kawy
 10. Umiejętność odpowiedniego doboru proporcji składników
 11. Znajomość różnych metody parzenia kawy
 12. Umiejętność doboru odpowiedniego gatunku kawy pod upodobania smakowe klienta
 13. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 14. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 15. Wysoki poziom uważności na obsługiwanych gości
 16. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 17. Dobra pamięć
 18. Umiejętność współpracy zespołowej

Certyfikat ICVC/KS 20021.16 Kelner Sprzedawca- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, salonach usługowych i innych placówkach usługowo-handlowych.

 

Certyfikat ICVC/KS 20021.16 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Kelner Sprzedawca, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Kelner Sprzedawca
 2. Znajomość ogólnych przepisów BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
 3. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 4. Znajomość technik sprzedaży
 5. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 6. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 7. Znajomość procesu zakupu
 8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 9. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 10. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 11. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 12. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 13. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 14. Znajomość restauracyjnego savoir vivre
 15. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 16. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 17. Dobra pamięć

Certyfikat ICVC/PK 20115.15  Pizzer – Kucharz – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w pizzeriach, kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, barach, punktach sprzedaży jedzenia na wynos.

 

Certyfikat  ICVC/PK 20115.15  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pizzer – Kucharz m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pizzer-Kucharz
 2. Wiedza z zakresu towaroznawstwa w produkcji pizzy
 3. Wiedza z zakresu technik wyrabiania i formowania ciasta, procesów dojrzewania ciasta, przygotowania sosu, procesu wypieku
 4. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 5. Umiejętność przygotowania ciasta i wypiekania pizzy
 6. Umiejętność przygotowywania sosu
 7. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 8. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych
 9. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 10. Znajomość obsługi urządzeń gastronomicznych
 11. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 12. Umiejętność pracy w zespole
 13. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 14. Właściwa postawa etyczna
 15. Umiejętność dbania o własny rozwój zawodowy

Certyfikat ICVC/SOM 20233.34 Sommelier – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  restauracjach,   miejscach oferujących atrakcje turystyczne, sklepach z winami, prowadzących zajęcia szkoleniowych dla winiarni lub restauracji, wycieczki po winnicach, piszących o winach.

 

 

Certyfikat ICVC/SOM 20233.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sommelier, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Somellier.
 2. Wiedza na temat historii i składu wina, witikultury, produkcji win.
 3. Znajomość zasad oceny jakościowej wina, apelacji, klasyfikacji w Unii Europejskiej i najważniejszych regionów winiarskich.
 4. Znajomość typologii wina.
 5. Wiedza na temat najważniejszych odmian winorośli, głównych regionów produkcji wina.
 6. Znajomość zawartości etykiet, rodzajów korków, beczek butelek.
 7. Znajomość zasad przechowywania win, strategii dojrzewania, wad wina
 1. Znajomość zasad serwisu wina, doboru win do potraw i zasad degustacji.
 2. Umiejętność wykonania serwisu wina cichego, musującego, win białych, czerwonych.
 3. Umiejętność analizy organoleptycznej wybranych win.
 4. Umiejętność wykonywania napowietrzania i dekantacji.
 5. Umiejętność degustacji win.

Certyfikat ICVC/SC 20021.29 Specjalista Cukiernik, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/SC 20021.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Cukiernik m.in, takie jak:

 

 1. Szeroko pojęta wiedza z zakresu cukiernictwa
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego poruszania się po cukierni
 4. Wiedza z zakresu składników odżywczych wyrobów ciastkarskich
 5. Znajomość zasad dot. przechowywania artykułów spożywczych
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Widza z zakresu klasyfikacji wyrobów ciastkarskich
 8. Znajomość procesów technologicznych półproduktów wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich
 9. Umiejętność dekorowania oraz zdobienia ciast
 10. Wiedza z zakresu magazynowania produktów ciastkarskich
 11. Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń w produkcji ciastkarskiej
 12. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 13. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 16. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 17. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.

Certyfikat ICVC/MR 20034.12 Menager Restauracji– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pełniących funkcje kierownicze oraz samodzielne prowadzących obiekty świadczące usługi związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

Certyfikat ICVC/MR 20034.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje na stanowisko Menager Restauracji m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy związanej z zarządzaniem na stanowisku Menager Restauracji
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządczych.
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności gastronomicznej.
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 6. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 8. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 9. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 10. Wiedza z zakresu typów, serwowania i ekspozycji potraw
 11. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 12. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 13. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/OGIO 20042.25 Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kawiarniach, barach, pubach, restauracjach, jak również w innych punktach gastronomicznych.

 

 

Certyfikat ICVC/OGIO 20042.25 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Obsługa Gastronomiczna Imprez Okolicznościowych
 2. Wiedza dotycząca zasad obsługi klienta w punkcie gastronomicznym
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Wiedza dotycząca zasad nakrywania do stołu
 5. Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z klientami
 6. Rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność i otwartość
 7. Wiedza dotycząca zasad autoprezentacji i pierwszego wrażenia
 8. Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 9. Znajomość savoir vivre z zakresu branży gastronomicznej
 10. Umiejętność profesjonalnego przyjęcia zamówienia
 11. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji
 12. Wiedza dotycząca jakości podawanych potraw
 13. Zdolność podzielności uwagi i szybkiego reagowania
 14. Dobra pamięć
 15. Umiejętność współpracy zespołowej
 16. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 17. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 18. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 19. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 Pomoc Kuchenna, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w kuchniach restauracyjnych, hotelowych, w punktach gastronomicznych, w placówkach edukacyjnych, kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w innych obiektach gastronomicznych.

 

Certyfikat ICVC/PK 20008.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pomocy Kuchennej  m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza z zakresu gotowania
 2. Wiedza z zakresu doboru i łączenia produktów spożywczych
 3. Umiejętność sprawnego przeprowadzenia obróbki wstępnej warzyw ( mycie, obieranie, czyszczenie)
 4. Umiejętność sprawnego krojenia, rozdrabniania warzyw, mięsa, serów, wędlin
 5. Znajomość przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych.
 6. Wiedza z zakresu zabezpieczania surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem
 7. Znajomość obsługi maszyn gastronomicznych
 8. Umiejętność porcjowania i wydawania posiłków
 9. Wiedza na temat organizacji własnego stanowiska pracy
 10. Umiejętność zarządzania czasem pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – umiejętność aktywnego słuchania
 13. Umiejętność wykonywania czynności porządkowych
 14. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.
 15. Umiejętność przygotowania prostych dań, jak np. sałatki, sosy

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 Pracownik Małej Gastronomii – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób prowadzących działalności związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/PMG 20002.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Małej Gastronomii, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Małej Gastronomii
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia catering
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności cateringowej
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Wiedza z zakresu Dobrej Praktyki Cateringowej
 6. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 9. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 10. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 11. Wiedza z zakresu serwowania i ekspozycji potraw
 12. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 13. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 14. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 15. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 16. Znajomość zasad BHP i ppoż.

Certyfikat ICVC/PK 20020.49 Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z elementami Pomocy Kucharza potwierdza wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne osób pracujących w obiektach zakwaterowania zbiorowego świadczących usługi gastronomiczne.

Certyfikat ICVC/PK 20020.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z elementami Pomocy Kucharza m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat organizacji pracy, zadań i obowiązków na stanowisku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
  z elementami Pomocy Kucharza
 2. Znajomość rodzajów i standaryzacji obiektów świadczących usługi hotelarskie w Polsce
 3. Znajomość rodzajów usług hotelarskich i najważniejszych zapisów regulaminu hotelowego
 4. Wiedza na temat bezpiecznej pracy w ramach czynności pomocniczych w hotelu
 5. Umiejętność wykonywania prac pomocniczych w obiekcie hotelowym – prace porządkowe, utrzymanie czystości,
  przygotowywanie pokojów hotelowych do przyjęcia gości
 6. Znajomość pomieszczeń i wyposażenia gastronomii hotelowej
 7. Umiejętność wykonywania czynności pomocniczych w ramach gastronomii hotelowej, w tym przygotowania sali do obsługi konsumentów
 8. Znajomość elementów otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 9. Znajomość sprzętu do prac porządkowych w otoczeniu obiektu, w tym prac ogrodniczych
 10. Umiejętność wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 11. Wiedza na temat zasad zabezpieczenia przed zepsuciem surowców, półproduktów i produktów gotowych
 12. Umiejętność wykonywania obróbki wstępnej surowców spożywczych
 13. Umiejętność sporządzania potraw, wykańczania, porcjowania i dekorowania
 14. Znajomość postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż

Certyfikat ICVC/SH 20020.49 Specjalista ds. Hotelarstwa, potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących dla pośredników lub organizatorów turystycznych, oraz osób samozatrudnionych.

Certyfikat ICVC/SH 20020.49 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania Specjalista ds. Hotelarstwa m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat reklamy produktu turystycznego
 2. Znajomość form dystrybucji oraz promocji usług turystycznych
 3. Szeroko pojęta wiedza dotycząca obsługi rezerwacji turystycznych oraz dokumentacji z tym związanej
 4. Znajomość technik przechowywania dokumentacji turystycznej
 5. Wiedza na temat procesu i etapów obsługi gości hotelowych
 6. Znajomość obowiązków pracowników hotelu oraz organizacji struktury hotelowej
 7. Wiedza na temat systemów pracy funkcjonujących w hotelach
 8. Wiedza z zakresu przygotowywania oraz podawania posiłków w obiektach świadczących usługi hotelowe
 9. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych
 10. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów do obsługi hotelu, rezerwacji itp.
 11. Umiejętności autoprezentacyjne, zasady budowania wizerunku, precyzyjność i dokładność
 12. Umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
 13. Umiejętność organizacji pracy w warunkach stresogennych, odporność na stres
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż

Certyfikat ICVC/ZUG 20034.12 Zarządzanie usługami gastronomicznymi– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pełniących funkcje kierownicze oraz samodzielne prowadzących obiekty świadczące usługi związane z cateringiem i przygotowaniem żywności, w ujęciu socjalnym i komercyjnym.

 

Certyfikat ICVC/ZUG 20034.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do zarządzania usługami gastronomicznymi m.in, takie jak:

 

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem usługami gastronomicznymi.
 2. Wiedza z zakresu usług gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządczych.
 3. Znajomość metod podawania posiłków w działalności gastronomicznej.
 4. Wiedza z zakresu kompleksowej obsługi imprez (party service): kulturalnych, garden party, eventów, bankietów i przyjęć firmowych
 5. Praktyczna wiedza na temat selekcji przyjmowania i magazynowania surowców
 6. Umiejętność przeprowadzenia obróbki wstępnej surowców
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu rozmrażania żywności i obróbki termicznej potraw
 8. Wiedza z zakresu właściwego przechowywania żywności
 9. Umiejętność właściwego transportu różnego rodzaju potraw
 10. Wiedza z zakresu typów, serwowania i ekspozycji potraw
 11. Zastosowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi
 12. Podstawowa wiedza na temat Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, system HACCP
 13. Znajomość rodzajów usług gastronomicznych, bufetów, bankietów i ich podział
 14. Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole
 15. Znajomość zasad BHP i ppoż.