FAQ

Jeśli chcesz zostać naszym Partnerem napisz maila na adres: zgloszenia@icvc.eu

Jeśli chcesz zgłosić Egzamin prześlij wypełnione zgłoszenie Egzaminu ICVC na adres zgloszenia@icvc.eu , wypełniając wszystkie zaznaczone na czerwono informacje. Zgłoszenie należy wysłać do nas w formie edytowalnej (plik Word) oraz podpisanego przez osobę upoważnioną zgłoszenia w formie PDF.
Warunkiem zaliczenia testu i uzyskania Certyfikatu Kwalifikacji ICVC do wykonywania danego zawodu jest uzyskanie wyniku co najmniej 75%.

W uzasadnionych przypadkach możemy postarać się o dodanie nowej Kwalifikacji,
w celu ustaleń proszę o kontakt mailowy na adres zgloszenia@icvc.eu

 • Certyfikat Umiejętności Komputerowych- Poziom Podstawowy:
  Uczestnik walidacji wnosi opłatę walidacyjną w wysokości 100 zł za każdy
  moduł tematyczny, obejmujący pytania i zadania lub zadania. Weryfikacja
  efektów uczenia się obejmuje cztery moduły tematyczne. Opłata 400 zł
  netto obejmuje weryfikację wszystkich efektów uczenia się w danej
  kwalifikacji oraz certyfikat.
 •  Wspomaganie Obsługi Procesów Księgowych: Do weryfikacji efektów
  uczenia się wskazanych dla kwalifikacji IC stosuje się test. Egzamin
  obejmuje łącznie 54 pytania. Koszt przeprowadzenia walidacji dla
  uczestnika wynosi 500 zł netto
 •  Zarządzanie Obsługą Spraw Kadrowych: Do weryfikacji efektów uczenia
  się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test
  wiedzy i studium przypadku. Egzamin obejmuje łącznie 50 pytań (44
  testowe i 6 otwartych). Koszt przeprowadzenia walidacji dla uczestnika wynosi 1000 zł netto

Wszelkie inne opłaty uwzględnione zostały w indywidualnych zakładkach
kwalifikacji ZSK *TUTAJ*

Po zakończonym egzaminie proszę przesłać do nas oryginały dokumentów takie
jak: Egzamin wypełniony przez uczestnika egzaminu, podpisana lista obecności,
oświadczenie operatora egzaminu oraz podpisaną przez zgłaszający podmiot
umowę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisanej umowy odeślemy na wskazany adres, który podany został na formularzu zgłoszeniowym wraz z certyfikatami, protokołem egzaminu oraz FV.

Egzamin ICVC najlepiej zgłosić na około 3 lub 4 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą egzaminu.

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.