CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH − POZIOM PODSTAWOWY

OPIS KWALIFIKACJI - KORZYŚCI Z POSIADANIA KWALIFIKACJI

“Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy”  to kwalifikacja świadcząca o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Kwalifikacja adresowana jest do osób dorosłych i uczniów, posiadających umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem. Kwalifikacją może być zainteresowana młodzież ucząca się (do wykorzystania w procesie uczenia się i w czasie wolnym), pracownicy i potencjalni pracownicy (do wykorzystania na stanowisku pracy i w czasie wolnym) a także emeryci i renciści (do wykorzystania w czasie wolnym).

Więcej o kwalifikacji

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla kandydatów indywidualnych na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu ogłoszony na stronie ICVC w Harmonogramie egzaminów
2. Dokonanie płatności przelewem na rachunek ICVC: ICVC CERTYFIKACJA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa, Numer konta:  18116022020000000370557164  Tytułem: Walidacja _CERTYFIKAT PODSTAWOWY

Przyjęcie zgłoszenia i rezerwacja daty i miejsca potwierdzone są informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Kandydata podanym w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW ZGŁASZNYCH PRZEZ PODMIOT REPREZENTUJĄCY GRUPĘ KANDYDATÓW W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla podmiotów zgłaszających grupę  Kandydatów na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu preferowany przez zgłaszającego. Grupa powinna liczyć minimum  5 osób.
2. Zawarcie umowy z ICVC

ICVC  potwierdza przyjęcie zgłoszenia i możliwość przeprowadzenia egzaminu przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

Osoby przystępujące do walidacji muszą posiadać umiejętność pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Miejsce i termin walidacji dla Kandydatów Indywidualnych dostępny jest w Harmonogramie egzaminów. Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC. Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH GRUPĘ KANDYDATÓW

Preferowaną datę oraz miejsce walidacji proszę  wpisać  w formularzu zgłoszeniowym i  przesłać na adres zgloszenia@icvc.eu. Istnieje mozliwość przeprowadzenia walidacji w całej Polsce. Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.

Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.
W przypadku pytań o walidację zapraszamy do kontaktu  z doradcą walidacyjnym pod adresem mailowym: doradcawalidacyjny@icvc.eu

CENNIK

Uczestnik walidacji wnosi opłatę walidacyjną w wysokości 100 zł za każdy moduł tematyczny, obejmujący pytania i zadania lub zadania. Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje cztery moduły tematyczne. Opłata 400 zł obejmuje weryfikację wszystkich efektów uczenia się w danej kwalifikacji oraz certyfikat.

Możliwe dodatkowe koszty: 

  • Spotkanie z doradcą walidacyjnym (Czas spotkania 60 minut)  – 160 PLN
  • Wysyłka certyfikatu w kraju – 20 PLN 
  • Egzamin poprawkowy – Uczestnik ponosi opłatę walidację efektów uczenia się zestawu, w ramach którego nie uzyskał 75% punktów (koszt 300 PLN). Do walidacji poprawkowej może podejść w najbliższym terminie kolejnej grupy uczestników. Nie organizuje się indywidualnych walidacji poprawkowych

Każdy certyfikat jest ważny bezterminowo.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy egzaminatorów do współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do przesłania swojego CV.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się w zakładce „O ICVC” w sekcji „Współpraca z egzaminatorem”.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!