REJESTR

WALIDACJA KROK PO KROKU

CHCĘ POTWIERDZIĆ KWALIFIKACJE

ZAWODY ZIELONE

ZAWODY CYFROWE

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

UPRAWNIENIA ICVC

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.